Loading...

Zwaluwwand Zeewolde
Oeverzwaluwen terug in Zeewolde

Nu de temperaturen weer wat gaan stijgen, is goed te zien dat de oeverzwaluwen ook dit voorjaar de kunstwand weer hebben gevonden. De zwaluwen vliegen na hun terugkeer in april nu weer af en aan bij de wand. En inmiddels zijn er al heel wat nieuwe gaten gegraven.

Of al die gangen succesvolle broedsels gaan opleveren, is nog niet te zeggen. De langs scherende vogels leveren in ieder geval een mooi schouwspel op. Vanaf de Kringloop heeft u prachtig zicht op de wand. En u kunt de wand haast niet missen, de nestgaten vormen het woord ‘zwaluwwand’.

De oeverzwaluw is een bijzondere vogel. Terwijl zijn neefjes huiszwaluw en boerenzwaluw jaarlijks terugkeren naar hun vaste stek onder dakbeschot, brug of in een boerenschuur en daar een nestkommetje bouwen van klei, graaft de oeverzwaluw jaarlijks een nieuwe nestgang uit in vers zand.

In meanderende beken en rivieren broeden ze in de uitgesleten wanden van de bochten. Maar die hebben we niet in Flevoland. Daarom zijn er een aantal kunstmatige oeverzwaluwwanden gemaakt, ook in Zeewolde.

Samen met de vrijwilligers van de Kwetterwei vult Landschapsbeheer Flevoland ieder jaar de gebruikte nestgangen in de kunstmatige oeverzwaluwwand weer met rivierzand, zo blijven ze in trek in het volgende broedseizoen. En indien nodig wordt de aanvliegroute voor de wand vrijgemaakt van begroeiing. Dat deze pittige klus erg bevredigend en succesvol is, blijkt dus ook dit jaar weer.