Zeewolde

Omniumschool 2 september van start

Afgelopen woensdag hield de Omniumschool een informatieavond in de Open Haven. De bezoekers waren onder andere ouders, leerkrachten en anderen geïnteresseerden.

Omniumschool 2 september van start

De avond is bedoeld om te informeren over de manier van onderwijs, wat er gaat gebeuren en hoe de inschrijfprocedure werkt. De school zal vanaf 2 september starten op de Kortsteel, het oude schoolgebouw van de Kiekendief. 130 geïnteresseerden hebben zich inmiddels al gemeld voor deze school. 

Kernonderwijs

Kernonderwijs is een onderwijsvorm waar oog is voor bestaande kwaliteiten van onderwijssystemen in en buiten Nederland, die zich echter niet alleen richt op het gemiddelde kind. Kernonderwijs kijkt naar een aanpak en gereedschappen om alle kinderen dat te geven wat ze nodig hebben om te groeien, bloeien en het maximum aan potentie te stimuleren. Een plek waar ieder kind tot zijn recht kan komen met zijn eigen unieke mogelijkheden.

Het is maatwerkonderwijs: elk kind in de leeftijd van 2 tot 20 jaar heeft recht op een samenhangend programma van opvang, educatie en opvoeding. Het geeft hem of haar betere ontwikkelingskansen

Locatie Zeewolde

De locatie Zeewolde is gekozen omdat er in Nederland nog maar 3 plekken beschikbaar zijn volgens het ministerie van Onderwijs om een school te starten. De school heeft een regionale functie, dus de centrale ligging van Zeewolde is daarbij ook een aspect die mee telt. 

Voortgezet Onderwijs

Voortgezet Onderwijs mag echter voorlopig nog niet gestart worden omdat er in Nederland niet zomaar onderwijs gestart kan worden volgens ministerie van Onderwijs Omniumschool is voor inclusief onderwijs, dus voor alle niveaus waarbij er ook expertise is voor hoogbegaafdheid. Kinderen gaan bij aanmelding naar een intake commissie, die zal kijken of het in het belang van het kind dat het naar Omniumschool gaat en kijkt of de manier van onderwijsaanbod aansluit bij de leerbehoefte van het kind (en de ouders). Dit kan 6 weken duren met eventueel uitstel van nog eens 4 weken. Tijdig aanmelden is dus raadzaam.

De ouderbijdrage zal niet schokkend hoog zijn, maar de school zal ook veel buiten de deur gaan leren via samenwerkingen met bedrijven en musea. De MR waarin ook ouders vertegenwoordigd zullen zijn zal de hoogte van de ouderbijdrage vast stellen.

Pedagogische Academie

De ambitie is ook om pedagogische academie te starten waarbij de Omniumschool eigen leerkrachten gaat opleiden. Deze opleiding zal 1 jaar duren.
Maar voor nu zullen ze de leerkrachten die ze aannemen worden vooralsnog bijgeschoold voor kernonderwijs.

Een interview met Stanley Egger en Dorien Blok voorzitter van college van bestuur van de Omniumschool kunt u terug luisteren in het tweede uur uit van de Beek draait door.

Advertentie