Zeewolde

Ondernemers Zeewolde slaan handen opnieuw ineen

De komende jaren wordt door centrumondernemers van Zeewolde opnieuw ruim € 325.000,- in het dorpscentrum geïnvesteerd. De bedrijven investeringszone, kortweg BIZ, is met een periode van vijf jaar verlengd. Uit een draagvlakmeting, die iedere vijf jaar nodig is, bleek een ruime meerderheid van de ondernemers met de BIZ verder te willen gaan.

87 van de 120 stemgerechtigde ondernemers hebben meegedaan aan de draagvlakmeting en daarvan hebben er 71 ingestemd met de verlenging van de BIZ. “Een prachtig resultaat van de BIZ-draagvlakmeting”, vindt wethouder Wim van der Es.

Ondernemers Zeewolde slaan handen opnieuw ineen

De komende jaren wordt door centrumondernemers van Zeewolde opnieuw ruim € 325.000,- in het dorpscentrum geïnvesteerd. De bedrijven investeringszone, kortweg BIZ, is met een periode van vijf jaar verlengd. Uit een draagvlakmeting, die iedere vijf jaar nodig is, bleek een ruime meerderheid van de ondernemers met de BIZ verder te willen gaan.

87 van de 120 stemgerechtigde ondernemers hebben meegedaan aan de draagvlakmeting en daarvan hebben er 71 ingestemd met de verlenging van de BIZ. “Een prachtig resultaat van de BIZ-draagvlakmeting”, vindt wethouder Wim van der Es.

Johan Safaric, voorzitter van de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde, benadrukt het belang van samenwerking tussen ondernemers. “Iedere individuele ondernemers heeft zijn eigen idee, maar samen bieden we wel tegenwicht aan bijvoorbeeld de online-verkopen.”

In 2010 was Zeewolde één van de eerste gemeenten in Nederland die het fenomeen van de BIZ omarmden. Vervolgens kozen de centrumondernemers ook in 2015 voor een verlenging tot 2020 van deze via de BIZ-wet mogelijk geworden constructie. Met deze BIZ zijn alle centrumondernemers verenigd in een zone en organiseren zij binnen deze zone de financiering en investeringen voor Zeewolde Winkelhaven.

Ondernemers Zeewolde slaan handen opnieuw ineen
Watch the video

Johan Safaric, voorzitter van de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde, benadrukt het belang van samenwerking tussen ondernemers. “Iedere individuele ondernemers heeft zijn eigen idee, maar samen bieden we wel tegenwicht aan bijvoorbeeld de online-verkopen.”

In 2010 was Zeewolde één van de eerste gemeenten in Nederland die het fenomeen van de BIZ omarmden. Vervolgens kozen de centrumondernemers ook in 2015 voor een verlenging tot 2020 van deze via de BIZ-wet mogelijk geworden constructie. Met deze BIZ zijn alle centrumondernemers verenigd in een zone en organiseren zij binnen deze zone de financiering en investeringen voor Zeewolde Winkelhaven.

Advertentie