Zeewolde

Ondertekening participatieverklaring door statushouders

Op donderdag 27 september zetten elf statushouders uit de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hun handtekening onder hun participatieverklaring. Dit is de eerste groep binnen de drie gemeenten die het participatietraject hebben afgerond.

Alle statushouders in Nederland die inburgerplichtig zijn, moeten een ‘participatieverklaring’ tekenen. Vóór die ondertekening volgen statushouders een participatietraject waarin zij via workshops kennis opdoen over de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Denk bijvoorbeeld aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten.

Verklaring ondertekenen
Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van de participatieverklaring. De elf statushouders uit de drie gemeenten verklaren hiermee dat zij kennis hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, dat zij deze respecteren en dat zij een actieve bijdrage aan de samenleving willen leveren.

Uitbreiding workshops
In de volgende participatietrajecten worden de huidige workshops uitgebreid met andere maatschappelijke onderwerpen. Het uitgangspunt is dat de kandidaat de workshops kan volgen die passend zijn bij de eigen individuele ontwikkeling tijdens de inburgering. Iemand kan bijvoorbeeld kiezen voor thema’s als mobiliteit, werk, gezondheid, opvoeding en budgettering. Deze individuele benadering is een rode draad in het beleid van de drie gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde .

Verbeterde dienstverlening
De ondertekening van de participatieverklaring is het eerste concrete resultaat van een verbeterplan voor de dienstverlening aan statushouders in de drie gemeenten. Het komende anderhalve jaar wordt het hele verbeterplan uitgevoerd.

Ondertekening participatieverklaring door statushouders
Advertentie