Zeewolde

Onderzoek in buitengebied oostelijk en zuidelijk Flevoland Resultaten enquête internetvoorziening

 

Provincie Flevoland heeft in het najaar een enquête gehouden naar het gebruik van internet in het buitengebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland.

De resultaten van de enquête zijn bekend en zijn hier te downloaden.

Onderzoek

Met een online enquête zijn de ervaringen, verwachtingen, gebruik en wensen van bewoners en ondernemers in het buitengebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland opgehaald.

Daarnaast heeft op 6 november jl. een bijeenkomst plaatsgevonden met bewoners en ondernemers uit het betreffende gebied. Provincie Flevoland deelde samen met onderzoeksbureaus Dialogic en Stratix in verschillende sessies kennis en ervaringen. Verder discussieerden zij over de mogelijkheden van een betere verbinding.

 

Vervolgstappen

De combinatie van de resultaten van de enquête en het onderzoek naar technische ontwikkelingen leiden tot een advies over de internetvoorziening aan Provinciale Staten. Uiteindelijk besluiten Provinciale Staten in het voorjaar 2018 hierover.

Snel internet

Snel internet past bij het wonen en werken in deze tijd, dat geldt ook voor de buitengebieden. Provincie Flevoland vindt het belangrijk dat iedereen in Flevoland toegang kan krijgen tot snel internet. In de dorpen en steden is deze verbinding vaak al beschikbaar maar in het buitengebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland is dit nog niet overal het geval.

 

Advertentie