Zeewolde

Onderzoek verkeer en vervoer

In september 2020 is de gemeente gestart met het onderzoek naar verkeer en vervoer en naar de verkeersveiligheid in Zeewolde. Bewoners en ondernemers hebben nog een aantal dagen om de vragenlijst hier in te vullen. In de enquête wordt verkeersdeelnemers gevraagd naar de ervaring met het verkeer in Zeewolde.

De uitkomsten van de enquête zijn belangrijk voor het maken van beleid op het gebied van verkeer, vervoer en verkeersveiligheid. Daarom wil de gemeente graag dat zoveel mogelijk inwoners en ondernemers de vragen beantwoorden, zodat er een compleet beeld komt van het verkeer in Zeewolde. We roepen daarom iedereen die dit nog niet gedaan heeft op om de enquête in te vullen. Het maakt niet uit op welke manier u deelneemt aan het verkeer. Iedere inwoner en ondernemer van Zeewolde mag de enquête invullen. De sluitingsdatum van het onderzoek is 22 september 2020.

Onderzoek verkeer en vervoer

De gemeente Zeewolde gaat met behulp van de resultaten uit het onderzoek aan de slag met het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en andere beleidsstukken. Het verkeersonderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau KiekendiefPerspectief. We verwachten dat de resultaten eind september bekend zijn.

Meer informatie en de enquête vindt u hier.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie