Zeewolde

Maak onteigening windmolens mogelijk

Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten voorgesteld om het mogelijk te maken windmolens te kunnen onteigenen op het grondgebied van Windpark Zeewolde. Dit is bedoeld als uiterste redmiddel voor het geval het de initiatiefnemer niet lukt saneringsafspraken te maken voor alle windmolens in het gebied. Op dit moment heeft de initiatiefnemer al voor ongeveer 160 molens saneringsafspraken gemaakt, maar er zijn nog ca. 60 molens waarbij dit nog niet het geval is. Het moet zeker zijn dat alle molens tijdig gesaneerd zijn, anders kunnen de ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken het Rijksinpassingsplan niet vaststellen.

Initiatiefnemer

De initiatiefnemer zal zich in eerste instantie tot het uiterste inspannen om alsnog afspraken te maken over de te saneren molens. Zeker voor de molens die pas op 1 januari 2027 gesaneerd hoeven te zijn, heeft de initiatiefnemer daar ruim de tijd voor. Het Rijk heeft de provincie gevraagd om een saneringsfonds te beheren, waaruit een deel van de saneringskosten vergoed kunnen worden. Het fonds wordt door het rijk gevuld met een deel van de grondopbrengsten van het windpark. De initiatiefnemer heeft toegezegd de resterende saneringskosten te vergoeden.

Deze onderdelen willen Gedeputeerde Staten vastleggen in een overeenkomst met de initiatiefnemer, gemeente Zeewolde en het Rijk.

Onteigening windmolens
Advertentie