Zeewolde

Ontwikkelingen Strand Horst doorn in het oog van Leefbaar Zeewolde

Leefbaar Zeewolde blijft zich ernstige zorgen maken over de grootschalige bouwplannen op het strand Horst, gelegen aan de overkant van het Nuldernauw, een 700 meter van ons dorp. Leefbaar Zeewolde roept inwoners van Zeewolde op om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst en het beeldkwaliteitsplan Strand Horst waarmee men uitdrukking kan geven aan de zorgen en het ongenoegen omtrent de plannen. De lokale partij stelt een voorbeeldbrief beschikbaar op haar website.

Het voornaamste bezwaar van Leefbaar Zeewolde is het voornemen om op Strand Horst twee grote hotels en een grote evenementenhal te gaan bouwen met bijbehorende congreszalen, wellness, bowling, sport en indoorfuncties. Zowel het hotel als evenementenhal hebben ieder een specifieke hoogte-aanduiding waarbij gekozen mag worden of 1 gebouw een hoogte van minimaal 40 tot maximaal 60 meter mag hebben of meerdere gebouwen die maximaal 38 meter hoog mogen zijn.

Grove inbreuk

Leefbaar Zeewolde vindt de geplande bouw van het hotel en evenementenhal een grove inbreuk op de gewenste uitstraling van de Veluwerandmeren. De ontwikkelingen zijn ook in tegenspraak met de eerder door Ermelo ondertekende visies waarin juist gestreefd wordt naar een samenhang van de inrichting van de Randmeren die natuurwaarden moet versterken en outdoor recreatie moet bevorderen. Gevreesd wordt dat de enorme bouwmassa de horizon zal vervuilen en de grote evenementenhal gericht op popconcerten, beurzen, congressen en (indoor) sportevenementen voor extra geluidsoverlast gaat zorgen.

Het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst en de daarbij behorende stukken liggen tot 19 oktober 2017 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Ermelo. De stukken kunnen ook digitaal geraadpleegd worden via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online). De lokale partij hoopt dat de bevolking massaal de zienswijze zal indienen; een voorbeeldbrief is beschikbaar op www.leefbaarzeewolde.nl. Indienen is mogelijk tot 19 oktober.

 

Advertentie