Loading...

Oordeel Raad van state: dwangsom terecht
Oordeel Raad van State: dwangsom terecht

De Raad van State heeft geoordeeld dat de door gemeente Zeewolde opgelegde dwangsom van € 25.000 euro terecht is. Dat betekent dat de eigenaar van een vakantiebungalow op park Horsterwold deze aan de gemeente Zeewolde moet betalen.

De boete was opgelegd omdat de eigenaar zijn bungalow in de periode 2018 - 2019 illegaal had verhuurd aan arbeidsmigranten. De eigenaar die de woning via een tussenpersoon had verhuurd, was het niet eens met de opgelegde dwangsom van € 25.000 euro. De eigenaar was van mening dat de gemeente Zeewolde het gelijkheidsbeginsel had geschonden.  Volgens de eigenaar hebben er zich gelijkwaardige situaties voorgedaan op het bungalowpark waarbij de gemeente Zeewolde aan andere verhuurders pas na 2 controles een dwangsom hadden opgelegd. 

Ongelijke behandeling

Volgens de Raad van State was bij de eerste controle overtuigend vast komen te staan dat de bungalow illegaal was verhuurd. Dat er in enkele gevallen meerdere controles nodig zijn om een overtreding vast te stellen, wil nog niet zeggen dat er sprake is van ongelijke behandeling.  

Eerdere dwangsom

De eigenaar had in 2015 ook al een dwangsom opgelegd gekregen voor de illegale verhuur van de bungalow aan een gezin, maar deze is door de gemeente Zeewolde weer ingetrokken.