Zeewolde

Opknapbeurt en nieuwe plek voor Vlindermonument

In opdracht van de gemeente Zeewolde heeft de organisatie Kunstwacht samen met Erik Wallenburg, de maker van het Vlindermonument, een inventarisatie gemaakt van het kunstwerk. Gebleken is dat een aantal beschadigingen moet worden gerepareerd.

Deze restauratie kan Kunstwacht tegelijkertijd oppakken met de verplaatsing van het monument. Bij de plannen voor de aanleg van de atletiekbaan en de ijsbaan is duidelijk geworden dat het kunstwerk De Vlinder op de huidige plaats moeilijker bereikbaar wordt voor bezoekers. In overleg met de Atletiekvereniging, de IJsclub en de maker Erik Wallenburg, is voor het kunstwerk en het daarbij behorende bankje, een nieuwe locatie in het Vrijetijdshart gekozen. Deze ligt ongeveer 50 meter verderop langs het fietspad aan het Kluunpad.

In overleg met Erik Wallenburg worden de beschadigingen op de nieuwe locatie gerepareerd. Om het vlindermonument goed bereikbaar te maken, wordt vanaf het fietspad verharding aangelegd die past bij de bestrating van het Vrijetijdshart.

Voor de verplaatsing van het monument is een omgevingsvergunning aangevraagd. Na de vergunningverlening kan Kunstwacht medio januari 2018 beginnen met de werkzaamheden.

Advertentie