Zeewolde

Oprichting van stichting Leergeld van start

De gemeenten Zeewolde, Ermelo, Harderwijk en Putten hebben de handen ineengeslagen om samen één stichting Leergeld op te richten. Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in een gezin met minimale financiële middelen. Afgelopen dinsdag 16 oktober werd door de gemeenten een informatiebijeenkomst georganiseerd over stichting Leergeld. De bijeenkomst werd met veel enthousiasme geopend door wethouder Hans de Haan uit Ermelo. Lang niet alle kinderen krijgen gelijke kansen. Sommige ouders kunnen het lidmaatschap van (sport)verenigingen of een schoolreisje niet betalen door hun financiële situatie. Stichting Leergeld helpt deze kinderen. Bijvoorbeeld door het vergoeden van het schoolreisje of door voetbalschoenen te kopen. Op deze manier zorgt Leergeld ervoor dat alle kinderen kunnen meedoen! De oprichting van een stichting Leergeld in de vier gemeenten werd enthousiast ontvangen. Bij de bijeenkomst waren veel maatschappelijke partners zoals scholen, kerken, hulpverleners, vrijwilligers en maatschappelijk werkers aanwezig die zich al inzetten voor kinderen die leven in armoede. Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Putten gaan de komende maanden hard aan de slag om Leergeld op te richten. 

Oprichting van stichting Leergeld van start
Advertentie