Zeewolde

Oproep om energiecompensatie te doneren

De ChristenUnie roept inwoners op om te zien naar de armeren in Zeewolde. Tijdens de Algemene Beschouwingen vroeg fractievoorzitter Tamara Baas hen hun energiecompensatie te doneren.

“Er zijn zorgen bij inwoners over de energierekening, maar niet bij allemaal”, gaf Baas aan. “We spreken ook mensen die de maatregelen die het Rijk neemt in de komende maanden zeggen niet nodig te hebben. Maar waar wel zorgen zijn, is het belangrijk om goed te luisteren naar wat mensen nodig hebben en van wie. De ChristenUnie wil mensen die de teruggave van € 190,- niet nodig hebben, oproepen om dat bedrag te doneren aan de Arme Kant van Zeewolde, zodat die het kan inzetten voor mensen die dat nodig hebben.”

Oproep om energiecompensatie te doneren

De AKZ is blij met deze oproep. “De sociale dienst MDF, de diaconieën, voedselbank de Kostmand en de Arme Kant Zeewolde hebben de handen ineengeslagen om uw donatie zo goed mogelijk terecht te laten komen bij diegenen die het geld het hardst nodig hebben”, zegt Wim van de Koppel. “Alle donaties zijn echt nodig.”

Tamara Baas: “Voor ons heeft dat alles te maken met de droom die wij als ChristenUnie voor Zeewolde hebben: dat mensen voor elkaar klaar staan en naar elkaar omzien en zo een SAMENleving vormen.”

Mensen die hun energiecompensatie willen doneren, kunnen gebruikmaken van bovenstaande QR-code.

Advertentie