Zeewolde

Oud-Kamerlid VVD "blijft knokken" tegen stikstofstandpunt van haar partij

Voormalig VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders uit Zeewolde hoopt nog steeds dat haar partij de steun intrekt voor de ingrijpende plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot in de agrarische sector terug te dringen. Dat zegt ze in het programma Over Flevoland Gesproken.

Lodders geeft toe dat er tijdens het Kamerdebat van donderdag nog weinig beweging leek te zitten in het standpunt van het VVD-fractie, maar toch geeft ze de hoop niet op dat de liberalen "tot inkeer" komen.

Helma Lodders was tot de verkiezingen van 2021 bijna elf jaar Kamerlid en is tegenwoordig onder meer voorzitter van Vee & Logistiek Nederland.

Oud-Kamerlid VVD "blijft knokken" tegen stikstofstandpunt van haar partij

De afgelopen weken zinspeelde Lodders op een vertrek uit de partij als de bestaande voorstellen niet van tafel gaan. Voorlopig probeert ze binnen de VVD te bereiken dat de plannen worden aanpast. "Daar blijf ik voor knokken", verzekert ze.

Veel emoties
De huidige plannen leiden tot een kaalslag in de agrarische sector en zetten de voedselvoorziening in Nederland op het spel, meent Lodders. Daarnaast worden veel mensen direct geraakt: "Duizenden gezinnen worden in hun bestaansrecht bedreigd. Je ziet heel veel emoties, niet alleen bij boerengezinnen maar ook bij mensen die in de omgeving daarvan werken en wonen."

Innovatie is de oplossing
De oud-politica bestrijdt niet dat er iets moet gedaan moet worden aan de uitstoot van stikstof en ammoniak om de natuur te beschermen. "Dat willen de boeren ook, maar wel op een andere manier dan nu voorzien wordt." Lodders is ervan overtuigd dat die doelen ook bereikt kunnen worden door innovaties. "Dan hoeft de veestapel niet zo drastisch ingekrompen te worden als waar nu op ingezet lijkt te worden."

 Dit is een bericht van Omroep Flevoland in het kader van de samenwerking tussen de omroepen.

Advertentie