Zeewolde

Piekwaarde virusdeeltjes in rioolwater Zeewolde

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt vanaf april 2020 wekelijks rioolwatermonsters van rioolwaterzuiveringsinstallaties op de aanwezigheid van het nieuwe coronavirus. In de afgelopen periode is het aantal meetpunten waar het RIVM rioolwater onderzoekt uitgebreid van 29 naar 80. Daarmee wordt het rioolwater van ongeveer 10 miljoen mensen in Nederland op het coronavirus onderzocht.

In het rioolwater worden in de afgelopen weken weer meer deeltjes van het nieuwe coronavirus gevonden. Dat komt overeen met het oplopen van het aantal gemelde besmettingen in de afgelopen weken. Verdere uitbreiding van het onderzoek naar coronavirusdeeltjes in het rioolwater bij alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland is in gang gezet.

Onderzoek Flevoland

Ook in Flevoland wordt er gemeten, waarbij er in Zeewolde het hoogst aantal hoeveelheid virusdeeltjes is gemeten in het rioolwater, namelijk 1615 gemeten virusdeeltjes per millimeter. In vergelijking tot Almere (680) is dit een uitzonderlijke piek. 

Gelet op deze hoge piek waarde van ruim 1600 deeltjes per millimeter is er vandaag (vrijdag 21 augustus) wederom gemeten. De uitkomst van deze meting was dat er minder dan 200 deeltjes per millimeter zijn gevonden.

Waardoor de eenmalige piek van ruim 1600 deeltjes kon ontstaan is, is onduidelijk. Het RIVM noch het Waterschap konden hier een verklaring voor geven.

Piekwaarde virusdeeltjes in rioolwater Zeewolde
Advertentie