Zeewolde

€15.617 euro voor Pieten on Tour 2018

Maar liefst 15 617, 93 euro is er opgehaald! Met dit opgehaalde geld kunnen ze volgend jaar weer een fantastisch sinterklaasfeest organiseren. Dit is voor kinderen die op of onder de armoede grens moeten opgroeien. In Zeewolde is dat dit jaar geweest voor 136 kinderen.  Vorig jaar (2017) werd er ruim € 19.000 euro opgehaald. Echter waren er toen te veel acties waarbij het "te groot werd" omdat met de vrijwillgers op een goede manier weg te kunnen zetten.

Pieten on Tour haalt 15 617, 93 euro op met 7e editie

Vijf peilers

Voor de continuïteit is er door het Pieten on Tour bestuur  in 2018 bewust gekozen om de organisatie op 5 peilers te richten. DIt met het risico dat er minder geld op werd gehaald. Deze vijf peilers waren;  huisbezoeken, bedrijfsbezoeken, benepietdiner, veillingen en het pietenhuis. En ondanks dat de verwachtingen laag waren is het toch weer gelukt om een waanzinnig hoog bedrag op te halen!

Slotavond

Tijdens de slotavond in Kaapavond werd nog het laatste geld opgehaald. Alle vrijwilligers en betrokkenen wachtten vol spanning totdat op de knop werd gedrukt, waarna het bedrag bekend werd gemaakt. Ook dit jaar weer een zichtbaar en voelbaar mooi moment waarbij alle inspanningen werden beloond. Daarbij toont het ook de hechte groep van vrijwilligers die zo bevlogen zich inzetten met steun van diverse ondernemers.

Bram van der Vlugt 

Dat ze mooi werk verzetten werd ook bevestigd door de “enige echte Sinterklaas”, Bram van der Vlugt. Door middel van een filmpje gericht aan Pieten on Tour  oprichters Marcel en Astrid Nijhof gaf hij alle complimenten voor het mooie werk wat ze doen. Burgemeester Gerrit Jan Gorter benoemde ook nog even trots de reuring die het Pietenhuis in het dorp brengt, waarbij Pieten on Tour onmisbaar is voor het dorp in brede zin. 

Hecht team

Marcel Nijhof draagt met trots het voorzitters stokje over dit jaar . “Het is een fantastische groep vrijwilligers, die voor elkaar klaar staat, plezier samen heeft, maar ook elkaar opbeurt, waar nodig. De saamhorigheid straalt uit naar de samenleving van Zeewolde” aldus Marcel Nijhof. Ook werd er afscheid genomen van Anne van der Wal die al jarenlang zich heeft ingezet. Voor de penningmeester komt er ook een vacature open. In totaal zijn er ruim 90 vrijwilligers die actief zijn bij Pieten on Tour. Vele vrijwilligers werden benoemd, want naast alle pieten en Sinterklazen staat er een heel team voor kleding, schmink, media, planning

Vele acties

Dit jaar was er voor het tweede jaar een Pietenhuis in het centrum van Zeewolde waar tal van activiteiten zijn georganiseerd, wat is bezocht door meer dan 4000 bezoekers. Zo is Pieten on Tour nog meer zichtbaar geweest voor alle inwoners. De huis- en bedrijfsbezoeken, waarmee Pieten on Tour begonnen is, kende dit jaar een record aantal boekingen met meer dan 90 huisbezoeken die vlekkeloos zijn verlopen. Ook was er weer een volle avond entertainment met heerlijk eten georganiseerd tijdens het Benepietdiner in the Lux. 

Voor volgend jaar beloofd dit bedrag weer een mooi feest voor de kinderen en wordt er al weer gekeken naar de acties die Pieten on Tour dan allemaal weer kan doen.

Advertentie