Zeewolde

Plannen Woonpalet voor de komende jaren

Woonpalet heeft het jaarplan voor 2019 gepresenteerd, en daarnaast ook het ondernemingsplan 2019 – 2021.
De titel van het Jaarplan is Duurzaamheid is troef. Woonpalet bedoelt hier niet alleen het milieu mee, maar legt ook de nadruk op de vormen 'bestendig', 'voortdurend' en 'continu'. En dat laatste woordje zit in de titel van ons ondernemingsplan 2019 - 2021: Continu in beweging. 2019 is het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode. Er zijn geen grote veranderingen in de lijnen die Woonpalet al een paar jaar volgt: bouwen voor één- en tweepersoonshuishoudens, 'achter de voordeur' bij huurders die hulp nodig hebben en verder verduurzamen van de woningen.

Logo Woonpalet

Ook zal 'duurzaam' gelden voor duurzame oplossingen voor huurders die het zonder een steuntje in de rug niet redden. Woonpalet gaat voor een duurzaam Zeewolde door breder in te zetten dan alleen maar op woongebied.

Speerpunten 2019

In 2019 richt Woonpalet zich in het bijzonder op de volgende speerpunten:

Achter de voordeur. Als er signalen zijn dat huurders problemen hebben, bekijkt Woonpalet proactief of ondersteuning gewenst is. Dat kan zijn door Woonpalet zelf, en/of door professionele hulpverlening.

Nieuwbouw. In 2019 start Woonpalet met de bouw van Gizeh (49 appartementen, waarvan 16 zorgappartementen in samenwerking met Coloriet) en Pionier (18 appartementen).

Duurzaamheid. In 2019 verduurzaamt Woonpalet de woningen verder door installaties voor duurzame opwekkingsmethoden aan te brengen en waar nodig nog te isoleren. Ook gaan zij verder met het uitrollen van ZeewoldeZon met de zonnepanelen.

Financiën. Rode draad door alle plannen, en soms ook beperkende voorwaarde, is het op orde houden van het financiële huishoudboekje.

Advertentie