Zeewolde

Plantseizoen 2019/2020 in Zeewolde afgerond

Staatsbosbeheer heeft het afgelopen plantseizoen ruim 160.000 bomen in het Horsterwold, bij Zeewolde, geplant.

De afgelopen winter is er in het Horsterwold hard gewerkt aan het weerbaar en toekomstbestendig maken van het bos. De afgelopen jaren werd duidelijk dat een zeer groot deel van de in het bos aanwezige bomen, de essen, ziek waren en dood zouden gaan. Dit gebeurt door de z.g. “Essentaksterfte”.
Hierdoor was het noodzakelijk om deze zieke en/of dode bomen om te zagen en te vervangen voor nieuwe bomen. Door bij het opnieuw inplanten gebruik te maken van verschillende soorten bomen door elkaar ontstaat er een gevarieerd, afwisselend en duurzamer bos.

Zo zijn er soorten gebruikt die beter tegen droogte kunnen, of die weinig last hebben van langdurige regenval. Op deze manier is het bos beter bestand tegen invloeden van klimaat en blijft het bos op termijn dus duurzaam in stand.
Staatsbosbeheer plantmachine
Een dergelijk bos is een bos dat tot in lengte van jaren hout kan blijven produceren, waar natuurlijke waarden zich verder kunnen ontwikkelen, waar ook de recreant een plek kan vinden om te ontspannen en te onthaasten en waar CO2 wordt vastgelegd. Zo draagt een bos bij aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

De natte omstandigheden hebben het werk moeilijk gemaakt, maar uiteindelijk is het toch gelukt om de volledige 76 hectare bos opnieuw in te planten. 76 hectare staat gelijk aan ongeveer 150 voetbalvelden. Om de jonge bomen te beschermen tegen vraat van het aanwezige wild, is er een raster gezet om een deel van de jonge boompjes. De verwachting is, dat dit raster na ongeveer 5 jaar weer weggehaald kan worden, omdat de boompjes dan zo groot zijn geworden dat het aanwezige wild er vrijwel geen effect meer op heeft. Helaas is het dit jaar niet mogelijk geweest om vanwege de corona-crisis de jaarlijkse boomfeestdag te laten plaats vinden. Of deze op een ander tijdstip, en zo ja wanneer, zal plaatsvinden is nog niet bekend.
Advertentie