Zeewolde

Plantseizoen in Zeewolde begonnen; Staatsbosbeheer plant bomen in door Essentaksterfte getroffen bos

Komende tijd start Staatsbosbeheer in de bossen rond Zeewolde weer met de jaarlijkse inplant van bomen. Ten dele gaat dit om het weer beplanten van de open plekken die de afgelopen jaren zijn ontstaan als gevolg van de ’Essentaksterfte’. Deze ziekte heeft landelijk enorm huisgehouden onder de es. Flevoland is extra zwaar getroffen en het effect van deze ziekte is duidelijk waarneembaar. Met het verdwijnen van een groot areaal Es uit Flevoland verandert het bosbeeld.

Staatsbosbeheer Plantmachine

Menging:
De Es zou ooit de belangrijkste opvolger van de Populier worden in Flevoland. Nu wordt deze rol overgenomen door mengingen van verschillende andere boomsoorten zoals de Esdoorn. Naast de noodzaak snel weer nieuwe bomen te planten, blijkt bij calamiteiten zoals de Essentaksterfte, hoe belangrijk het is bomen gemengd aan te planten. Zo wordt voorkomen dat het bos in de toekomst kwetsbaar wordt voor ziektes, blijft het duurzaam in stand en is het voortbestaan gewaarborgd.

Houtoogst:
Ook het oogsten van hout blijft zo mogelijk. Houtoogst is een regulier onderdeel van het bosbeheer, voorziet in de behoefte aan de waardevolle grondstof hout en houdt het bos afwisselend, belangrijk voor mens, plant en dier. Dit jaar worden er in Zeewolde circa 160.000 bomen geplant. Dit is goed voor totaal ongeveer 75 hectare jong bos. De meeste inplant gebeurt in het Hoge Vaartbos, het Hulkesteinsebos en in het hondenlosloopgebied nabij  het dorp Zeewolde.

Advertentie