Zeewolde

Prestatieafspraken sociale volkshuisvesting geactualiseerd

Drie handtekeningen bekrachtigen de afspraken van dé drie partijen in Zeewolde die zich inzetten voor goed wonen in Zeewolde. Huurdersbelangen Zeewolde, gemeente Zeewolde en Woonpalet presenteren op 29 november de geactualiseerde prestatieafspraken.

Belofte
Met het ondertekenen van de prestatieafspraken beloven de partijen zich gezamenlijk in te spannen voor het in stand houden en positief bevorderen van goed wonen in Zeewolde.

De prestatieafspraken
De basis voor de prestatieafspraken werd in 2016 gelegd toen partijen in grote lijnen overeenkwamen wat ieders aandeel binnen de sociale volkshuisvesting zou zijn voor de periode 2016 – 2020. Jaarlijks worden de prestatieafspraken geactualiseerd om ervoor te zorgen dat ze blijven aansluiten op de behoeftes van Zeewolde.
Voor 2019 springen vooral de afspraken op het gebied van duurzaamheid eruit. De gemeente gaat bijvoorbeeld het warmtetransitieplan opstellen. Daarin omschrijft de gemeente wanneer welke wijk van het aardgas af gaat en hoe. Woonpalet gaat bijvoorbeeld bij woningen aan de Hazelaar en Vlierbes de cv-ketels vervangen door zonneboiler en zonnepanelen (mits er voldoende zonlicht op de daken valt) en spant zich in voor een verdere uitrol van ZeewoldeZon.

Achtergrond
De prestatieafspraken zijn voortgekomen uit de Woonvisie 2015-2020 van de gemeente Zeewolde en het ondernemingsplan 2016 – 2018 van Woonpalet. Het onderwerp ‘wonen’ staat immers niet op zichzelf. Het heeft relatie met de ruimtelijke inrichting, de arbeidsmarkt, verkeer en vervoer en bijvoorbeeld zorg en welzijn. Woonpalet bereidt momenteel haar nieuwe ondernemingsplan voor, waar natuurlijk bij het actualiseren van de prestatieafspraken al rekening mee is gehouden. Want Gemeente en Woonpalet zijn gewend elkaar nadrukkelijk te betrekken bij de wederzijdse visievorming en zijn daardoor goed op de hoogte van elkaars wensen en mogelijkheden, wat de kwaliteit van de afspraken ten goede komt.

Algemeen
In de prestatieafspraken stelden de partijen afspraken op binnen zeven thema’s te weten: huisvesting reguliere doelgroepen, huisvesting nieuwkomers, leefbaarheid, verkoop, onderhoud en duurzaamheid, nieuwbouw en projectafspraken.

Foto: v.l.n.r. Ben Meijer en Jan Zwaan (Huurderbelangen Zeewolde), Wiepke van Erp Taalman Kip (Woonpalet) en Ewout Suithoff (wethouder). 

 

Prestatieafspraken sociale volkshuisvesting geactualiseerd
Advertentie