Zeewolde

Provinciale Staten gaan niet ingrijpen bij datacentrum

Provinciale Staten (PS) van Flevoland gaan niet ingrijpen bij de komst van het datacentrum van Zeewolde. Een motie daarvoor haalde woensdagavond net geen meerderheid. In de motie wilde een aantal partijen alle rechtsmiddelen inzetten en een advocaat inhuren om tegen het bestemmingsplan van het datacentrum te procederen.

De motie werd ingediend door JA21, PVV, 50 Plus, SP en Partij voor de Dieren. De stemming was 18 voor en 19 tegen. Een veel aangehaald argument van de voorstanders van de motie was dat PS kijkt naar de belangen van de totale provincie, waar de gemeenteraad van Zeewolde dat alleen maar heeft gedaan voor de belangen van Zeewolde zelf. Het datacentrum zou niet in het belang zijn van de provincie Flevoland.

Provinciale Staten gaan niet ingrijpen bij datacentrum

Onder andere het CDA was tegen de motie omdat de partij van mening is dat bij een gang naar de rechter moet kunnen worden aangetoond dat de gemeente Zeewolde onrechtmatig heeft gehandeld en daar is volgens statenlid Johan van Slooten geen sprake van. Ook de VVD was tegen de motie. Volgens Franco Achtien werden er alleen al in de aangedragen motie verkeerde conclusies getrokken, waarmee het volgens hem een ongeldige motie is: "Er wordt in deze motie gespeeld met feiten, dat is fundamenteel onjuist."

De PvdA is van mening dat het om een principekwestie gaat of PS aan zet is nu of niet. "En de PvdA vindt dat wij gewoon niet aan zet zijn", zegt Willem de Jager. De ChristenUnie noemt de motie een brug te ver omdat de bal nu bij de gemeente Zeewolde ligt.

Voor GroenLinks gaat de motie niet ver genoeg. "Met deze motie bestaat nog steeds een kans dat het datacentrum er komt en wij willen gewoon geen datacentrum."

Ook Gedeputeerde Jan de Reus was het niet eens met de motie en wees haar met klem af: "Het gaat in tegen het begrip behoorlijk bestuur." Volgens De Reus is de juiste manier bewandeld van hoe het rechtssysteem in Nederland werkt. "Het is niet uw (Provinciale Staten, red) taak om de belangenafweging van de gemeente van Zeewolde te toetsen." Daarnaast haalde De Reus een eerdere deskundige aan die heeft gezegd dat een gang naar de rechter met deze motie "een kansloze zaak" is.

Daarnaast werd er ook een andere motie ingediend. Deze ging over of PS het wenselijk vindt of niet dat het datacentrum er komt. Deze werd wel aangenomen.

Veel verzet

Er is veel verzet tegen de komst van het datacentrum. Zo is de nieuwe gemeenteraad van Zeewolde nu tegen. Ook zijn er in de Eerste- en Tweede kamer moties aangenomen om zich uit te spreken tegen de komst van het centrum. Eerder gaf Meta, het bedrijf achter het datacentrum, al aan dat de plannen voor de komst voorlopig gepauzeerd zijn.

Dit is een bericht van Omroep Flevoland in het kader van de samenwerking tussen de omroepen.

Advertentie