Zeewolde

Rapport 'lessen uit de casus Michael P' gepresenteerd

Op 29 september 2017 werd de 25-jarige Anne Faber door Michael P verkracht en om het leven gebracht. Dat de dader een veroordeelde zedendelinquent bleek te zijn, die ondanks zijn verblijf in een forensische instelling vrij kon rondlopen, veroorzaakte veel maatschappelijke verontwaardiging.

Rapport 'lessen uit de casus Michael P' gepresenteerd

De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed onderzoek naar het detentieverloop van Michael P, de forensische zorg en de manier waarop gemeenten geïnformeerd worden over delinquenten die resocialiseren of terugkeren in de samenleving.

Veiligheid

In de vier jaar dat Michael P forensische zorg ontving, zijn de Dienst Justitiële Inrichtingen en de forensische instelling in Den Dolder niet nagegaan welke risico’s van hem uitgingen en hoe groot de kans was dat hij opnieuw een ernstig delict zou plegen. Dit blijkt uit het rapport ‘Forensische zorg en veiligheid – lessen uit de casus Michael P’ dat vandaag is gepubliceerd.

Het onderzoek geeft een beeld weer van een sector waarin de nadruk ligt op zorg voor de patiënt en veel minder op de taak om de samenleving te beschermen tegen de risico’s van terugkerende delinquenten. Om de veiligheid in de samenleving te verbeteren moeten deze risico’s in kaart gebracht worden en dient de informatievoorziening verbeterd te worden. Verlofaanvragen moeten kritisch getoetst worden en er is beter toezicht nodig op de toegekende vrijheden aan delinquenten.

Aanbevelingen

Naast het vaststellen van de tekortkomingen, doet de raad van onderzoek ook een aantal aanbevelingen. De raad acht de verbeteringen nodig in de risicobeoordeling, de verantwoordelijkheidsverdeling en de informatie-uitwisseling.

Lees het volledige rapport hier

Advertentie