Zeewolde

Regenboogvlag, het standpunt in Zeewolde

D66 Zeewolde ziet graag dat de regenboog vlag in Zeewolde word uitgehangen en vond daarbij steun van PvdA/GroenLinks, CDA en Zeewolde Liberaal. Echter kon het college dit voorstel niet steunen.

Regenboogvlag in Zeewolde

Nashville verklaring

De discussie die landelijk is ontstaan door het tekenen van de Nashvilleverklaring heeft in verschillende dorpen en steden in Nederland geleid tot het hijsen van regenboogvlaggen als reactie daarop. Met het hijsen van de Regenboogvlag laten gemeenten zien afstand te nemen van de Nashville verklaring.
De Nashville-verklaring is een statement die in 2017 tijdens een groot Baptisten conferentie gepresenteerd werd in Amerika. In deze verklaring wordt omschreven hoe men met het geloof en daarin ook huwelijk en seks moet omgaan. In het manifest worden homoseksuele relaties afgewezen. Er is hierin een te vrijblijvend moraal maar ook voor genderneutraliteit en transgenderisme. In Amerika werd de Nashville Statement ondertekend door 20 000 mensen.
Begin dit jaar werd de Nederlandse vertaling gepubliceerd. Vooral het eerste artikel van de veertien artikelen van het manifest wekt veel reacties op. Hierin staat dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen en dat er genezing voor mogelijk zou zijn. Maar ook dat trouwe Christenen hier onderling ook niet van mening over mogen verschillen.
Artikel 13 is gewijd aan transgenders, waarbij hier ook duidelijk naar voren komt dat God dit afkeurt.
In Nederland is er meer dan 200 keer ondertekend. Dit door (oud-) predikanten van verschillende kerkgenootschappen en prominenten van de orthodox-protestantse kerk.
Ook Hoogleraren en politici hebben de verklaring ondertekend. Kees van der Staaij, Fractievoorzitter van SGP is hiervan de meest bekende.

Regenboogvlag in Zeewolde

In Zeewolde heeft oud-fractievoorzitter Gerrit van der Meer van D66 zich al meerdere malen hard gemaakt voor het hijsen van de regenboogvlag op National Coming Out Day en zette zich altijd in voor de gelijkwaardigheid van de LBHTI gemeenschap.

Naar aanleiding van de commotie die is onstaan door de vertaling en het ondertekenen van de Nederlandse Nashville verklaring heeft D66 Zeewolde het college en B&W verzocht om door middel van het hijsen van de Regenboogvlag kenbaar te maken dat het college zich distantieert van de inhoud van De Nashville verklaring

Vraag D66 aan college van B&W

Fractievoorzitter Robin Visker stuurde hiervoor onderstaande mail aan het college van B&W van Zeewolde:

Geacht college van B&W gemeente Zeewolde,
Vandaag hebben veel kerken en gemeenten in Nederland de regenboogvlag gehesen. Onder deze gemeenten zaten ook onze omringende gemeenten; Almere, Harderwijk, Dronten en Amersfoort. Om dit kracht bij te zetten hebben deze gemeenten en zelfs burgemeesters onder eigen naam, hier ruchtbaarheid aan gegeven middels (sociale) media. Tijdens eerdere algemene beschouwingen in de periode van mijn voorganger Gerrit van der Meer, heeft onze fractie een regenboogvlag ter beschikking gesteld aan de gemeente Zeewolde. De fractie van D66 Zeewolde wil graag dat de gemeente Zeewolde deze regenboogvlag hijst en hier aandacht aan geeft in de (sociale) media. Zodat zij hiermee aangeeft een gemeente te zijn voor gelijkwaardigheid ongeacht seksuele geaardheid en afstand te nemen van de Nashville verklaring.

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Robin Visker
Fractievoorzitter D66 Zeewolde

Reactie College B&W

Als antwoord hierop antwoordde de gemeentesecretaris namens het college van B&W dat zij niet konden voldoen aan het verzoek.

Geachte heer Visker,

Naar aanleiding van uw verzoek aan het college (per mail van 8 januari 2019 om 19.58u) bericht ik u namens het college als volgt:
Het gemeentebestuur van Zeewolde is voor gelijkwaardigheid ongeacht seksuele geaardheid en neemt afstand van alle uitingen en gedragingen welke in strijd of strijdig zijn met het bepaalde in artikel 1 van onze Grondwet.
Als uitingsvorm is (en wordt) daarbij niet gekozen voor het door u gevraagde hijsen van een regenboogvlag op momenten dat incidentele gebeurtenissen zich voordoen en daartoe aanleiding geven.
In plaats daarvan is ervoor gekozen om deze opvatting structureel in de publieksruimte van het gemeentehuis zichtbaar te maken door middel van de poster (in regenboog kleuren) 'Hier kun je zijn wie je bent'.
Een foto daarvan treft u als bijlage aan.
Eerder is het op incidentele wijze hijsen van de regenboogvlag ook onderwerp van beraad geweest in de gemeenteraad. Een daartoe strekkende motie kreeg geen meerderheid.

Gemeente Zeewolde

Fractievoorzitter Robin Visker betreurt de weigering van het college van B&W en zal bij de andere raadsfracties toch steun proberen te krijgen voor zijn voorstel.

Advertentie