Zeewolde

Rekenkamers: toezicht op Meerinzicht schiet tekort

De gemeenteraden van Zeewolde, Harderwijk en Ermelo hebben grote moeite toezicht te houden op Meerinzicht, de organisatie die 40% van de taken van de drie gemeenten uitvoert. Het is ook niet helemaal duidelijk of de samenwerking meer oplevert dan wanneer elke gemeente zelf alles zou doen. Dat concluderen de rekenkamers van Zeewolde, Harderwijk en Ermelo in recent rapport.

Raadsleden krijgen niet genoeg informatie over Meerinzicht om goed toezicht te houden, blijkt onder andere uit een enquête die de rekenkamers Ermelo-Harderwijk en Vallei en Veluwerand hebben gehouden onder de raadsleden voor het rapport. Twee derde van de raadsleden vindt bijvoorbeeld dat informatie over het Sociaal Domein, waar onder andere de WMO en jeugdzorg onder vallen, niet voldoende is en te laat bij ze terecht komt.

De afgelopen tijd lieten raadsleden al meerdere keren van zich horen over de gebrekkige informatievoorziening. Tijdens de commissievergadering vorige week reageerden raadsleden van Zeewolde nog moedeloos op het nieuws dat er een tekort is van 4 miljoen op jeugdzorg bij Meerinzicht. Raadsleden gaven aan geen zicht te hebben op de situatie omdat ze informatie missen.

Geen duidelijke doelen
Meerinzicht voert sinds 2018 een groot deel van de taken uit van Zeewolde, Harderwijk en Ermelo. De gemeenten hebben elkaar opgezocht om kosten te besparen en de kwaliteit van de diensten aan inwoners te verbeteren. Alleen is het volgens de rekenkamers niet vast te stellen of dit ook het resultaat is, omdat er geen duidelijke doelen zijn gesteld aan de start, waardoor het nu lastig te zeggen is hoe het er voor staat. Op basis van gesprekken met betrokkenen zeggen de rekenkamers wel het beeld te hebben dat de uitvoering heel goed gaat.

“Misschien zijn wij ook wel moedeloos omdat wij die knoppen waar we aan kunnen draaien niet kunnen vinden.” - Hendrik Visser, VVD Zeewolde, tijdens de vergadering vorige week

Meerinzicht wordt opgeroepen om actiever duidelijkere informatie te delen. Raadsleden zou ook duidelijk gemaakt moeten worden hoe zij het beleid van Meerinzicht kunnen bijsturen. Maar ook de Raad moet volgens de rekenkamers duidelijker aangeven wat ze wil van Meerinzicht. Zo hebben raadsleden van Zeewolde nog nooit geprobeerd om via een motie of amendement iets te veranderen bij de organisatie. De gemeenteraden werken op dit moment ook niet met elkaar samen.

Lees ook: Archiefdiensten waarschuwen: Archief Meerinzicht niet op orde

De bestuurders van de drie gemeenten laten in een reactie aan de rekenkamers weten na de verkiezingen in gesprek te willen gaan met gemeenteraadsleden om te kijken hoe de informatievoorziening kan verbeteren.

Advertentie