Loading...

Ruim 160 zienswijze voor datacenter
Ruim 160 zienswijzen ontvangen op bestemmingsplan trekkersveld 4

Gemeente Zeewolde probeert diverse doelgroepen momenteel zoveel mogelijk te voorzien van informatie over het datapark. De website is een dynamische website waarop informatie die gevraagd wordt door inwoners en organisaties wordt weer gegeven. Alle stukken en informatie zijn hier te vinden, tevens beantwoording van vragen van inwoners en organisaties.

Informatie avond

In de aanloop en tijdens de informatiebijeenkomst waren vooraf veel vragen gesteld. Tijdens de bijeenkomst waren er 31 inwoners die vragen stelden en waren er 55 geïnteresseerden. Vanuit de gemeente en bij het project betrokken experts waren 7 mensen aanwezig. Vooral om de technische vragen te beantwoorden. Raadsleden en wethouders waren toehoorders via de livestream. In totaal waren er in de chat 400 vragen dal wel opmerkingen tijdens de bijeenkomst gesteld, waarvan er 200 op conto komen van 4 personen (en 94 opmerkingen zelfs van 1 persoon).

Door de grote hoeveelheid vragen heeft de gemeente deze antwoorden verzameld en later beantwoord op haar website. Deze vragen heeft de gemeente ingedeeld in de onderwerpen: Energie en Restwarmte, Watergebruik, Natuur en Milieueffecten, Financiële aspecten, Werkgelegenheid en Maatschappelijke betrokkenheid.

De gemeente heeft extra informatie-bijeenkomsten geregeld en biedt medewerking aan alle bijeenkomsten die door derden zijn georganiseerd. Door onder andere ook berichtgeving over datacentra elders in het land komen er veel extra vragen binnen. Naast de algemene informatie-bijeenkomst werd er op 31 maart een aparte bijeenkomst voor agrariërs gehouden en waren er eerder al bijeenkomsten met geïnteresseerden zoals bijvoorbeeld LTO (meer dan 60 deelnemers) en bestuursleden van visvereniging Ons Stekkie.

Zienswijze indienen

6 april was de uiterste datum van het indienen van de Zienswijze. In juni moet de gemeente een besluit nemen over het bestemmingsplan voor het terrein waar het datapark moet komen. Hierop zijn ruim 160 zienswijzen ingediend die worden verwerkt in een reactienota, waarin de opmerkingen en vragen die in de zienswijzen aan de orde komen, worden beantwoord en/of van een reactie voorzien. De reactienota is, naar verluidt eind mei/ begin juni openbaar en wordt dan op de website van de gemeente gepubliceerd. 

De informatiebijeenkomst is hier terug te kijken