Zeewolde

Ruim 200 nestkastjes geplaatst in Zeewolde

In de afgelopen winterperiode zijn meerdere woningen in Zeewolde voorzien van nestkastjes. Woningcorporatie Woonpalet heeft hiervoor een gemeentelijke subsidie ontvangen van € 17.827,50.

“Het gaat om het energiezuiniger maken van zo’n 300 woningen”, zegt een woordvoerder van Woonpalet. De gevels zijn geïsoleerd, waarbij ook voegwerk is verricht. “Verspreid over die 300 woningen plaatsten we nestkasten. Een kleine 150 voor de huismus en gierzwaluw (deze kasten kwamen in 85 gevels van hoekwoningen) en verder ook ongeveer 85 vleermuiskasten.”

Ruim 200 nestkastjes geplaatst in Zeewolde
van links naar rechts: nestkastje huismus (met bewoner), nestkastje vleermuis en nestkastje gierzwaluw.

Door deze ingreep “dragen we bij aan een biodiverser Zeewolde. En het past ook in hoe wij willen renoveren: natuurinclusief.” De nestkasten zijn onder meer te vinden op de Lemsterweg, het Amsteldiep, het Reeënspoor, de Houtwal, de Duinroos en de Zeelt.”

Het subsidiebedrag komt vanuit het budget van de provincie Flevoland uit het programma ‘Flevoland Natuur Inclusief’, geeft de gemeente Zeewolde aan.

Advertentie