Zeewolde

Samen gaan we restafval te lijf

Op dit moment gooien Zeewoldenaren gemiddeld per persoon zo’n 144 kilo restafval per jaar weg. Dat is teveel. In al die kilo’s zitten namelijk nog veel materialen die in plaats van te worden hergebruikt nu worden verbrand. En dat verbranden wordt steeds duurder. Hoe meer restafval er moet worden verbrand, hoe hoger de rekening wordt die de gemeente van HVC krijgt. Oftewel: hoe hoger de afvalstoffenheffing zal worden die nu jaarlijks de inwoner in rekening wordt gebracht. Gescheiden afval, dus naar glas, papier, PMD en GFT, kan worden hergebruikt. Van GFT-afval kan compost gemaakt worden en van plastic afval maken ze nieuwe producten.


In de afgelopen tijd hebben medewerkers van Muzus op diverse plekken in Zeewolde passanten geënquêteerd. Wist men hoeveel restafval ze jaarlijks weggooiden? De antwoorden liepen op van 30 tot zo’n 900 kilo per jaar. Andere vraag: Hoort hagelslag bij GFT-afval? Daar waren de meningen ook over verdeeld. Een prettige ervaring bij dit onderzoek was, dat de bewoners wel betrokken bleken bij het probleem van afval en afval scheiden. Dit bleek onder meer uit de reactie “normaal doe ik niet mee met enquêtes, maar bij deze wel.”

Eigenlijk gaat het op dit punt helemaal niet zo slecht in Zeewolde. Wat dat betreft doen we het beter dan gemiddeld in Nederland. Maar dat neemt niet weg dat het toch nog beter kan en beter moet. Want gemiddelden zijn leuk, maar het is wel zo dat sommigen helemaal niet scheiden, terwijl anderen juist vreselijk hun best doen. De kosten van het onnodig verbranden van materiaal dat niet bij het restafval hoort lopen op. En dat zullen we merken in onze portemonnee.

Vanaf 18 mei zult u Muzus op verschillende plekken in Zeewolde tegen kunnen komen. Zij gaan met de Zeewoldenaren in gesprek over het scheiden van afval. Hoe maakt u het zichzelf makkelijk om afval te scheiden? Wat zou u nu nog beter kunnen doen? En hoe kan de gemeente daarbij helpen? Het streven is om op afzienbare termijn te komen tot een gemiddelde van 100 kilo restafval per persoon. Met de actie wil Muzus samen met de inwoners op een creatieve manier ontdekken hoe het scheiden van afval nog beter kan. Glas en papier scheiden is voor bijna iedereen heel normaal geworden. De vraag hoe Zeewolde het op de andere punten beter kan doen kan samen met de inwoners worden beantwoord. Op www.zeewolde.nl/afvalscheiden-doe-mee zal Muzus informatie, aankondigingen van de acties en tips delen. Ook in het LOZ-programma Zeewolde kiest zult u over deze actie meer kunnen horen. O ja, hagelslag hoort net als andere voedselresten bij GFT-afval. Maar dat wist u natuurlijk al.

Advertentie