Zeewolde

Samenwerking omtrent wonen vastgelegd

In alle vroegte werden donderdag 3 september op het gemeentehuis tijdens het gemeentelijk persuur de convenanten 'Voorkomen huisuitzettingen bij huurschuld’ en ‘Woonoverlast' (met bijlage) ondertekend. Beide samenwerkingsconvenanten worden door zowel de gemeente als door de samenwerkingspartners MDF, GGD en Woonpalet getekend.

De gemeente heeft een belangrijke rol als het gaat om het waarborgen van leefbaarheid. Onderdak in een veilig huis draagt bij aan de leefbare omgeving voor inwoners.

Samenwerkingsconvenanten omtrent wonen getekend.

Woonoverlast voorkomen en aanpakken

Woonoverlast is een vaker voorkomend probleem in Zeewolde. Bij woonoverlast gaat het vooral om overlast tussen buurtbewoners onderling. Dat komt vaak door botsende leefstijlen. Het doel van de aanpak is woonoverlast te voorkomen, te verminderen en mogelijke escalatie te beëindigen. Bewoners die slachtoffer zijn van woonoverlast worden beschermd en overlastgevers worden aangepakt. Het uitgangspunt van het convenant is dat zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium wordt ingegrepen om te voorkomen dat de woonoverlast escaleert. De gemeente is vorig jaar samen met partners de aanpak buurtbemiddeling gestart om bewoners te stimuleren onderlinge geschillen eerst samen te bespreken.

Huurschuld

Behalve woonoverlast vormt huurschuld ook een potentiële basis voor huisuitzetting. Schulden houden vaak verband met maatschappelijke problemen zoals armoede, sociale uitsluiting en (geestelijke) gezondheidsproblemen. Het convenant voorziet in een vroege signalering van deze problemen. De partners kunnen dan snel besluiten nemen om gezamenlijk op te treden. Zo kan laagdrempelige hulp of ondersteuning worden geboden. Zwaardere zorg of uiteindelijk uitzetting kan dan worden voorkomen.

Foto's Hanneke Barendregt.

Advertentie