Loading...

Saskia Boot - Veerman maakt rvc Woonpalet compleet
Saskia Boot - Veerman maakt rvc Woonpalet compleet
Met het toetreden van Saskia Boot – Veerman tot de raad van commissarissen van Woonpalet per 1 juli jl. is de raad van Woonpalet weer op volle sterkte. Saskia Boot – Veerman is juridisch vastgoedspecialist en aangesteld op voordracht van Huurdersbelangen Zeewolde.

Saskia Boot -Veerman (1977) maakte kennis met de volkshuisvesting in haar rol als bedrijfsjurist bij Woonzorg Nederland. Daar ontdekte ze de interessante dynamiek die de sector rijk is en die haar zo aanspreekt. Boot – Veerman: ‘Het hebben van een woning ligt aan de basis van alles. En een woning moet goed zijn om je ook goed te kunnen voelen. Dat maakt dat ik vastgoed zo interessant vind.

Het huurrecht vind ik vanuit juridisch perspectief interessant, omdat er veel belangen spelen. Soms wrijft dat en precies daar wordt het boeiend. Ik bekijk de zaken graag pragmatisch. Hoe is de wet bedoeld en wat betekent dat voor de huurder en voor de woningcorporatie? Ik zie ernaar uit mijn kennis en ervaring op vastgoed en juridisch gebied in te zetten bij Woonpalet’.

Boot – Veerman werkt als zelfstandig bedrijfsjurist via haar eigen bureau SB Legal, gespecialiseerd in vastgoedrecht. Op dit moment werkt ze op interim basis bij vastgoedontwikkelaar en -belegger Rockfield Real Estate B.V.

De voltallige raad

De raad van commissarissen van Woonpalet houdt toezicht op de besturing van en op de algemene gang van zaken binnen Woonpalet. Daarnaast adviseert de RvC de directeur-bestuurder. De RvC nam deze zomer afscheid van Ruud Schouwaert wiens zittingstermijn er na acht jaar opzat. De raad bestaat nu uit Marieke Doddema (voorzitter) specialist maatschappelijke zaken, Isabelle Costermans specialist vastgoed en financiën, Jan-Gerard Hofland specialist financiën, Henk Voerman specialist volkshuisvesting en Saskia Boot-Veerman, specialist vastgoed en juridische zaken.