Zeewolde

Scholen dicht tot 6 april

Zondagmiddag maakten minister Bruins en minister Slob in een persbericht nieuwe maatregelen bekend. Zoals verwacht gaan scholen en kinderopvang dicht. Deze blijven 3 weken dicht, dus tot 6 april. Kinderen van mensen van vitale beroepen zoals zorg, brandweer, politie en overigen, hebben het recht om naar de plek te gaan waar ze normaal ook heen gaan. De NCTV heeft een lijst gepubliceerd met de betreffende beroepsgroepen.

Eerder genomen maatregelen voor hoger onderwijs zijn ook verlengd tot 6 april net als eerder genomen maatregelen die vorige week zijn genomen en die geldig waren tot 31 maart. Burgemeesters en wethouders worden nauw betrokken bij de maatregelen die genomen moeten worden hiervoor.

carona update: Scholen dicht tot 6 april

In Brabant wordt nu ook gekeken naar het besmettingsgevaar bij kinderen. Hier zal later meer bekend over worden.

Ook sluiting voor horeca en sportclubs

Alle eet- en drinkgelegen zijn gesloten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met 6 april. Hier worden later verder nadere uitwerkingen over bekend. Ook sportscholen, clubs en andere gelegenheden zijn tot en met 6 april gesloten.

Supermarkten blijven open

Supermarkten blijven open. Ga daarom ook niet hamsteren, er is voldoende voorraad! Dat werd nogmaals extra benadrukt.

Openbaar Vervoer

Voor het Openbaar Vervoer zijn er nog geen extra maatregelen genomen. Logischerwijs zal het daar ook rustiger zijn.

Specifiek voor COVID-19

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulance zorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).

Vitale processen

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.

 • Landelijk transport en distributie elektriciteit
 • Regionale distributie
 • Gasproductie, landelijk transport en distributie
 • Regionale distributie  
 • Olievoorziening   
 • Internet en datadiensten
 • ICT/Telecom 
 • Internettoegang en dataverkeer   
 • Spraakdienst en SMS  
 • Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
 • Drinkwatervoorziening
 • Drinkwater 
 • Keren en beheren waterkwantiteit
 • Vlucht- en vliegtuigafhandeling 
 • Scheepvaartafwikkeling   
 • Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
 • Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
 • Toonbankbetalingsverkeer
 • Massaal giraal betalingsverkeer   
 • Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken   
 • Effectenverkeer  
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
 • Inzet politie  
 • Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
 • Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)   
 • Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers   
 • Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven   
 • Inzet defensie 
Advertentie