Zeewolde

Scholen gaan samenwerking aan in het belang van het kind

De basisscholen in Zeewolde gaan samen optrekken om het onderwijs voor ieder kind passend te kunnen maken. Bestuurders van verschillende Zeewoldense scholenorganisaties hebben maandagmorgen op basisschool ’t Kofschip een convenant ondertekend om dat mogelijk te maken.

“De partijen hebben de ambitie om zich gezamenlijk in te spannen voor het realiseren van een dekkend netwerk aangaande het passend onderwijs”, vat Roel Hijne, algemeen directeur Stichting Katholiek Onderwijs Zeewolde, samen. “De basis van de samenwerking is de collectieve kracht om het goede te doen voor de kinderen in Zeewolde.”

Scholen gaan samenwerking aan in het belang van het kind

De CorDeo Scholengroep, Stichting Codenz, SKOZ/SIBZ, Stichting Ante, Stichting Educare en Stichting Volare spraken in het najaar van 2022 al de wens uit alle kinderen uit Zeewolde ‘thuisnabij’ onderwijs te verlenen en er dus ook te kunnen zijn voor leerlingen die meer nodig hebben dan het reguliere aanbod. “Heel bijzonder”, zegt wethouder Erik van de Beld, die benadrukt dat het initiatief vanuit de scholen zelf gekomen is.

Intern begeleiders Astrid Medendorp (In de Lichtkring) en Simone Nell-Kerkhoven (De Toermalijn) merkten uit ervaring dat de ondersteuning van kinderen beter kon. Er werd overkoepelend gewerkt aan een convenant.

Expertise delen

“Het is belangrijk dat we de expertise die op elke school aanwezig is kunnen bundelen, zodat we kunnen doen wat het beste is voor ieder kind in Zeewolde”, zegt Jan Lindemulder (Stichting Educare). “Niet iedere school kan alles. Maar wanneer je dan de krachten bundelt en met elkaar een structuur afspreekt dat mensen ondersteuning durven vragen, heb je volgens mij een heel mooie slag geslagen.” Lindemulder noemt het “een service richting ouders”.

Voortaan kan er, wanneer er een school “handelingsverlegen” is, doorgeschakeld worden naar ZET: het Zeewolde Expertise Team, geeft Hijne aan. Een samenwerking die geleerd is uit Putten, waar het PET: Puttense Expertise Team goed blijkt te werken. “Het is belangrijk dat we kijken naar het kind en naar de behoefte van het kind.” ZET hoopt op deze manier het passend onderwijs te versterken en ook het aantal thuiszitters en thuisblijvers terug te dringen.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie