Zeewolde

‘Scholen vragen inspirerende ontmoetingen’

Voor alle scholieren uit Zeewolde wordt er komend schooljaar weer één kunstontmoeting ingepland. Cultuurmakelaar Marina van Arendonk is blij dat er in deze coronatijd, “waarin de focus binnen scholen nog meer op taal en rekenen is komen te liggen” liefst “honderd procent inschrijving” is behaald en dus alle vijftien plaatselijke scholen mee zullen doen.

“Mijn opdracht was en is om culturele partners uit Zeewolde en omgeving educatief te betrekken bij scholen”, zegt Van Arendonk, inmiddels voor het tiende jaar actief als cultuurmakelaar. “En dat heeft geresulteerd in heel mooie projecten, waarbij de balletschool, de muziekschool, de bibliotheek en diverse zogeheten eenpitters allemaal participeren in het programma.”

Na eerst aan scholen gevraagd te hebben wat de kinderen wilden, werd samen met provinciale partner FleCk een voorlopig programma in elkaar gezet. “Dit jaar kwam er heel duidelijk uit dat ze inspirerende ontmoetingen willen hebben; er moet veel aandacht zijn voor theater en cultureel erfgoed.” Dat was in het zogeheten concept-educatieprogramma dan ook volop aanwezig.

Nu de laatste inschrijvingen binnen zijn, gaat Verbeelding&CO aan de slag om aan zoveel mogelijk wensen tegemoet te kunnen komen. Op vrijdag 17 september wordt het definitieve programma gepresenteerd.

Advertentie