Zeewolde

Sloop schoolgebouw Zevenster

Sinds augustus van dit jaar wordt het schoolgebouw aan de Vlierbes niet meer gebruikt door basisschool De Zevenster. Het gebouw is niet meer nodig voor onderwijs in de wijk zuid omdat de bevolkingssamenstelling in Zeewolde is veranderd. In plaats van een zeer kinderrijke gemeente is er nu sprake van een gemiddelde samenstelling, met een gemiddeld aantal kinderen.  De dierenweide naast het gebouw is verplaatst naar de MMM-boerderij aan de Gelderseweg.

De gemeente is eigenaar van het gebouw en heeft moeten concluderen dat het gebouw niet geschikt is voor ander gebruik. Het is niet wenselijk om een leegstand pand waaraan in de toekomst geen onderhoud meer wordt verricht, in een woonwijk te hebben. Daarom wordt binnenkort begonnen met de sloop van het pand. Om de leeg gekomen ruimte tijdelijk netjes af werken wordt deze ingezaaid. Het trapveldje en het speeltuintje blijven voorlopig op dezelfde plaats. Momenteel wordt onderzocht hoe het beste invulling kan worden gegeven aan de ontstane ruimte.

Asbest

In de voorbereiding naar de sloopwerkzaamheden, heeft een gecertificeerd bedrijf een asbestinventarisatie uitgevoerd. Daarbij is geconstateerd dat er asbest aanwezig is in het gebouw. Het gaat om hechtgebonden, onbeschadigd asbest in de vensterbanken, in gevelbeplating buiten en in de golfplaten van een bijgebouw.  Als het gebouw in gebruik was gebleven hoefde het asbest niet verwijderd te worden. Omdat er nu tot sloop wordt overgegaan wordt het asbest over enige tijd verwijderd door een gespecialiseerde asbestsaneerder.

Asbestinventarisatie in onderwijsgebouwen

Naar aanleiding van het aantreffen van asbest in het schoolgebouw van de voormalige Zevenster willen de gemeente en schoolbesturen graag weten of er ook asbest in de andere onderwijsgebouwen aanwezig is. Daarom vindt binnenkort bij alle onderwijsgebouwen, uit bouwjaren waarin asbest nog toegepast mocht worden, een asbestinventarisatie plaats. 

Als asbest aanwezig is, hoeft het niet altijd direct verwijderd te worden. Asbest dat stevig vastzit in een goed bindmateriaal en in goede staat verkeert kan vaak gewoon blijven zitten. Wel is het van belang dat er goed met asbest wordt omgegaan. Er moet  bijvoorbeeld niet geboord of gezaagd worden in asbesthoudend materiaal. Zolang asbestvezels niet in de lucht terecht komen is er geen sprake van risico voor de gezondheid.

Scholen en gemeente trekken samen op in de asbestinventarisatie.

Sloop schoolgebouw Zevenster
Advertentie