Zeewolde

start pioniersplek ‘Zinwolde’

Op woensdagavond 31 mei is in de Oude Bieb een afspraak getekend die de start markeert van een pioniersproject vanuit de protestantse gemeente, onder de voorlopige naam Zinwolde. In Nederland zijn al zo’n 80 goed lopende pioniersplekken en nog enkele tientallen in voorbereiding. Met deze pioniersbeweging wil de Protestantse Kerk in Nederland buiten haar muren treden en mensen opzoeken voor wie de drempel naar de kerk misschien hoog is, maar die wel bezig zijn met zingeving en spiritualiteit.

Protestantse Gemeente start pioniersplek ‘Zinwolde’.

De eerst loot aan de pioniersplek Zinwolde is het ‘Dorpspastoraat’ elke maandagmiddag in de Oude Bieb. Ds. Lex Boot is dan aanwezig en elke dorpsgenoot kan aanschuiven, zijn of haar verhaal doen, of vragen op tafel leggen. Daarnaast zijn er plannen voor o.a. meditatiesessies en labyrintlopen in de open lucht en voor een mobiele ‘Verhalenkapel’ die periodiek geplaatst wordt op het Tulpeiland of andere markante plekken in het landschap.

Ria van der Knaap zette haar handtekening namens de kerkenraad, en ds. Lex Boot als leider van het pioniersteam. Het team zal via de media Zeewoldenaren op de hoogte houden van ontwikkelingen.

Advertentie