Zeewolde

Start plaatsing nieuwe damwand Pluuthaven Zeewolde

Op vrijdag 21 september 2018 zijn de werkzaamheden in het buitendijkse gebied Pluuthaven in Zeewolde van start gegaan. De woonwijk ligt buiten de dijken die Flevoland omringen; ook wel een buitendijks gebied genoemd. Om ook dit gebied weer te laten voldoen aan de waterveiligheidsnorm is het nodig om de waterkering te herstellen. Dit doet het waterschap door het plaatsen van een nieuwe damwand voor de woningen.De werkzaamheden zijn officieel ingeluid door het drukken van een damwand door dijkgraaf Hetty Klavers van het waterschap en Gerard de Boer van aannemer De Boer & de Groot civiele werken BV.

Buitendijkse gebieden

Er zijn in de provincie Flevoland gebieden die niet worden beschermd door de grote dijken, omdat ze buiten deze dijken liggen; ‘buitendijks' heet dat. Toch worden 24 van deze gebieden wel degelijk beschermd door dijken en waterkeringen. Deze zijn echter niet altijd zichtbaar. Waterschap Zuiderzeeland heeft de zorg voor deze buitendijkse keringen. Dit betekent dat het waterschap er voor moet zorgen dat de dijken en keringen van deze buitendijkse gebieden in orde zijn en aan de veiligheidsnormen voldoen.
In de afgelopen periode zijn werkzaamheden in de buitendijkse gebieden bij Muiderzand (Almere), Parkhaven (Lelystad), Eilandgracht en Kop Noordereiland (Zeewolde) afgerond. Pluuthaven en Rede in Zeewolde krijgen dit jaar een nieuwe damwand, zodat in 2019 alle buitendijkse gebieden in Flevoland weer voldoen aan de veiligheidsnormen.

Werkzaamheden

Er worden stalen damwanden gedrukt in de bodem van het water. Bovenop de damwanden komen nieuwe steigerplanken te liggen waardoor de damwanden nauwelijks zichtbaar zijn maar wel hun werking behouden. De waterkering is na oplevering weer in eigendom van de bewoners. De houten beschoeiing rondom de tuinen/ bestrating is eigendom van de bewoners. De werkzaamheden in Pluuthaven zullen naar verwachting begin 2019 klaar zijn.

Op vrijdag 21 september 2018 zijn de werkzaamheden in het buitendijkse gebied Pluuthaven in Zeewolde van start gegaan. De woonwijk ligt buiten de dijken die Flevoland omringen; ook wel een buitendijks gebied genoemd. Om ook dit gebied weer te laten voldoen aan de waterveiligheidsnorm is het nodig om de waterkering te herstellen. Dit doet het waterschap door het plaatsen van een nieuwe damwand voor de woningen.

De werkzaamheden zijn officieel ingeluid door het drukken van een damwand door dijkgraaf Hetty Klavers van het waterschap en Gerard de Boer van aannemer De Boer & de Groot civiele werken BV.

Buitendijkse gebieden
Er zijn in de provincie Flevoland gebieden die niet worden beschermd door de grote dijken, omdat ze buiten deze dijken liggen; ‘buitendijks' heet dat. Toch worden 24 van deze gebieden wel degelijk beschermd door dijken en waterkeringen. Deze zijn echter niet altijd zichtbaar. Waterschap Zuiderzeeland heeft de zorg voor deze buitendijkse keringen. Dit betekent dat het waterschap er voor moet zorgen dat de dijken en keringen van deze buitendijkse gebieden in orde zijn en aan de veiligheidsnormen voldoen.
In de afgelopen periode zijn werkzaamheden in de buitendijkse gebieden bij Muiderzand (Almere), Parkhaven (Lelystad), Eilandgracht en Kop Noordereiland (Zeewolde) afgerond. Pluuthaven en Rede in Zeewolde krijgen dit jaar een nieuwe damwand, zodat in 2019 alle buitendijkse gebieden in Flevoland weer voldoen aan de veiligheidsnormen.

Werkzaamheden
Er worden stalen damwanden gedrukt in de bodem van het water. Bovenop de damwanden komen nieuwe steigerplanken te liggen waardoor de damwanden nauwelijks zichtbaar zijn maar wel hun werking behouden. De waterkering is na oplevering weer in eigendom van de bewoners. De houten beschoeiing rondom de tuinen/ bestrating is eigendom van de bewoners. De werkzaamheden in Pluuthaven zullen naar verwachting begin 2019 klaar zijn.

Start plaatsing nieuwe damwand Pluuthaven Zeewolde
Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie