Zeewolde

Stichting Nieuw Horst ontvangt € 25.000 euro van Rabobank

Ruud Poort, penningmeester van Stichting Nieuw Horst, heeft afgelopen week een cheque ter waarde van 25.000 euro in ontvangst genomen vanuit het lokale Coöperatief Dividend van Rabobank Het Nieuwe Land.

De symbolische cheque werd namens Rabobank Het Nieuwe Land overhandigd door Margreet Faber, ledenraadslid en Reini Brinks, MKB-adviseur. Margreet Faber vertelt: ‘Jaarlijks reserveert Rabobank een deel van de winst voor aanvragen uit de regio die bijdragen aan lokale maatschappelijke initiatieven. Wij als ledenraad mogen deze aanvragen beoordelen. Over deze aanvraag van de Stichting Nieuw Horst waren we erg positief. Het is een groot project en raakt direct verschillende maatschappelijke thema’s die wij als bank een warm hart toedragen. Een mooie manier om te kunnen helpen met de opstart van het project en daadwerkelijk iets terug te geven aan de samenleving, dat is waar het lokale Coöperatief Dividend voor bedoeld is.’

penningmeester krijgt cheque

De stichting zet zich in om in de directe nabijheid van het dorp Zeewolde de ontwikkeling, exploitatie en beheer op te zetten van een Landgoed Nieuw Horst, met een coöperatieve dorpsboerderij. Een boerderij, waarvan inwoners van Zeewolde zelf eigenaar zijn, in samenspraak met de boer het teeltprogramma  bepalen en op die manier voorzien in een belangrijk deel van hun voedsel: gezond, lekker en betaalbaar eten van eigen boerderij in harmonie met de aarde en de natuur.

‘Het gaat om kleinschalige landbouw, tuinbouw en veeteelt. Zelf meewerken op de boerderij kan natuurlijk ook, als het zo uitkomt, maar het hoeft niet. Een ontmoetingscentrum voor kennisuitwisseling en lokale verkoop van producten maken deel uit van het concept. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met Herenboeren Nederland die ons ondersteunt bij de realisatie van de boerderij. Ook vanuit agrarische ondernemers uit Zeewolde is bereidheid ons te helpen. Verder is het de bedoeling dat er een kleinschalige zorgvoorziening komt. Hoe die zorgvoorziening er uit gaat zien hangt af van de specifieke zorgvraag en van wat ter plekke mogelijk is. Geweldig dat we, mede dankzij de bijdrage van Rabobank, dit project verder kunnen ontwikkelen.’ Aldus Cees de Vries, voorzitter van de stichting Nieuw Horst.

Voor meer informatie, zie de website van de stichting Nieuw Horst (www.stichtingnieuwhorst.nl). Heb je belangstelling voor dit project en wil je betrokken worden bij de ontwikkeling ervan, meld je dan aan als Vriend van landgoed Nieuw Horst, via de website van de stichting Nieuw Horst.

Advertentie