Zeewolde

Stichting Politie Veteraan en Staatsbosbeheer bevestigen samenwerking

De Stichting Politie Veteraan is een stichting die voortkomt uit het politiepersoneel, en heeft zich tot doel gesteld om politiemensen te ondersteunen, die als gevolg van hun werkzaamheden een mentale blessure hebben opgelopen. Dit kan gaan om PTSS, Burn-out, of andere vormen van overspannenheid. Het uiteindelijke doel van de stichting is om deze collega’s hulp te bieden bij het omgaan met hun blessure.

Indien mogelijk wordt geprobeerd om deze mensen weer te doen integreren in het politievak, of hen in ieder geval verder te helpen in hun situatie. In 2018 ontstond er een contact tussen Stichting Politie Veteraan en Staatsbosbeheer. Actief en stressvrij. Vanuit de cliënten van de stichting bleek er behoefte te zijn om actief te kunnen zijn in een prikkelvrije, stress loze omgeving waarbij er geen druk op de mensen werd gelegd. Daarnaast wilde men ook een zinvolle bijdrage aan de leefomgeving leveren. Werken in het bos bood uitkomst. Staatsbosbeheer, als grootste eigenaar en beheerder van natuurterreinen, heeft op verschillende plekken in Flevoland, maar ook daarbuiten, volop werkzaamheden die precies voldoen aan de wens van de cliënten.

Stichting Politie Veteraan en Staatsbosbeheer bevestigen samenwerking

Zo helpen de mensen nu mee met het onderhoud van het Speelbos ‘de Zevensprong’ in Zeewolde, helpen mee met opsnoeien van groen langs wandel en fietspaden en doen verschillende vormen van klein onderhoud. Later kunnen zij ook elders binnen Flevoland actief worden. De samenwerking verloopt zo goed, dat er op meerdere plaatsen in het land gekeken wordt of ook daar een samenwerking kan worden opgestart.

Advertentie