Loading...

Subsidieaanvragen 2020 indienen
Subsidieaanvragen 2020 indienen

Gemeente Zeewolde wil activiteiten ondersteunen en stimuleren die passen binnen de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Hiervoor verleent zij subsidie aan verschillende organisaties.

Wanneer moet de subsidie zijn aangevraagd?

Een aanvraag voor subsidie in 2020 voor een jaarlijks terugkerende activiteit kunt u indienen tot en met 31 augustus 2019. Voor een éénmalige activiteit geldt dat een aanvraag ingediend moet worden tot 12 weken vóór de start van de activiteit. Om subsidie aan te vragen moet een aanvraagformulier worden ingevuld en, met de gevraagde bijlagen, schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders.

Tijdigheid en volledigheid ingediende aanvraagformulieren 2020.

De einddatum, waarop de aanvraag voor subsidieverlening 2020 moet zijn ingediend, is in de Algemene subsidieverordening Zeewolde 2012 vastgelegd op 31 augustus. Deze einddatum wordt door ons gezien als een fatale termijn. Dit betekent dat subsidieaanvragen 2020 die na 31 augustus 2019 bij ons binnenkomen, niet meer in behandeling worden genomen.

Wel herinneren wij organisaties, waarmee wij in 2019 een subsidierelatie hebben, tenminste twee weken voor het verstrijken van de fatale termijn aan het indienen van uw subsidieaanvraag tot en met 31 augustus 2019. U kunt dan zo snel mogelijk en in ieder geval tot en met 31 augustus alsnog uw subsidieaanvraag indienen, of een met redenen omkleed verzoek om uitstel voor het indienen van uw subsidieaanvraag. Als wij dit verzoek (met redenen erbij) tijdig van u ontvangen, beoordelen wij per geval of een latere indiening van de aanvraag mogelijk is. Ook merken wij op dat uw aanvraag volledig moet zijn. Als een subsidieaanvraag onvolledig is (ook na een hersteltermijn), kan het college besluiten de onvolledige subsidieaanvraag niet in behandeling te nemen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). (085) 1108109.

Formulier op www.zeewolde.nl

Om subsidie voor 2020 aan te vragen zijn aanvraagformulieren subsidie 2020 beschikbaar. Deze moet u met de gevraagde bijlagen schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

U kunt de aanvraagformulieren 2020 vinden op www.zeewolde.nl/subsidie, onder het kopje “Aanvragen/formulieren". Lukt het niet via de website, neemt u dan contact op met mw. I. Winthorst, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zij kan u een formulier toesturen.