Zeewolde

Subsidiëring uit Fonds Windpark Zeewolde bekend

Op de donderdagochtend van 30 november werd bekend gemaakt welke aanvragen uit de ‘Gebiedsgebonden bijdrage’ Windpark Zeewolde zijn gehonoreerd. Hierbij is het totale beschikbare bedrag aan de aanvragers die aan de voorwaarden voldeden toegekend. Voor projecten in Zeewolde was dat € 330.910,60. Dit werd bekend gemaakt door Hendrik de Vries, onafhankelijk voorzitter van de commissie en Jan Nieuwenhuis, begeleider vanuit de gemeente van dit project.

Er waren 26 aanvragen ingediend. Daarvan zijn 3 aanvragen afgewezen, 1 aanvrager heeft de aanvraag ingetrokken en 1 heeft deze voor een later jaar aangehouden om de plannen beter uit te kunnen werken. Het is de eerste keer dat op basis van de subsidieverordening Fonds Windpark Zeewolde uitkeringen mogelijk zijn. De ingediende aanvragen zijn beoordeeld op de uitgangspunten versterking leefbaarheid, duurzaamheid en landschap en de uitvoering daarvan mag niet langer dan 1 jaar duren.

Jan Nieuwenhuis en Hendrik de Vries in de Aardzee voor de achterwand met een foto van betreffende landart


Het gaat hierbij beslist niet om een structurele, jaarlijkse bijdrage. Nu dit de eerste keer was dat er subsidie kon worden gevraagd voor projecten is ruimhartig omgegaan met een voorwaarde uit de subsidieverordenng. Sommige projecten waren al in ontwikkeling en met het oog op de redelijkheid zijn dergelijke aanvragen toch in behandeling genomen. Zo is aan het inmiddels tot stand gekomen herdenkingsmonument van de Stichting Verbonden in Verlies toch een bijdrage toegekend.

Landelijk is geregeld dat naar capaciteit van de windmolens jaarlijks een bedrag beschikbaar komt. Voor Zeewolde gaat het in totaal om 91 windmolens en dat levert een bijdragen van zo’n € 370.000 op. Gezien het feit dat 7 windmolens binnen de grenzen van Almere staan is het bedrag voor het Zeewolder fonds iets lager.

Landelijk is de controleerbaarheid van de besteding van het geld ver te zoeken, maar in Zeewolde is er dus een subsidieverordening voor vastgesteld. De gemeenteraad stelt hier het beleid vast maar gaat niet over de feitelijke besteding van het geld. Dat doet een commissie, bestaande uit 2 vertegenwoordigers van de windparken, 2 personen namens de gemeente en de onafhankelijke voorzitter. Het is voor de gemeente onmogelijk om het geld uit deze subsidiepot voor andere doeleinden uit te geven. De commissie doet er ook alles aan om een en ander zo transparant mogelijk af te handelen.

Eenieder die wil weten hoe het is afgelopen met de aanvragen kan hiervan de motivering terugvinden op de website van fonds windparkzeewolde. Daar is ook het aanvraagformulier te vinden voor jaar 2025, dat tot 1 september 2024 kan worden ingediend. De subsidie zal in beginsel niet meer dan € 50.000 bedragen en ook niet meer dan de helft van de kosten
van het beoogde project.

Advertentie