Zeewolde

The Basement wordt weer in gebruik genomen

Bij de gemeente zijn in de laatste maanden meerdere verzoeken binnengekomen om The Basement te heropenen voor het jongeren- en jeugdwerk in Zeewolde.

Tot half 2018 was The Basement in gebruik door het (toenmalige) welzijnswerk en het straathoekwerk, voor de organisatie van activiteiten voor jongeren. Vanaf medio 2018 heeft het gebouw leeggestaan. Door jongeren van de scholierenraad en van de ‘vakbond voor de straat’ en door professionals is gevraagd of The Basement heropend kan worden. Zeker in deze tijd van corona wil men het gebouw graag weer in gebruik nemen om activiteiten voor jongeren uit te kunnen voeren.

De gemeente heeft onderzocht wat er nodig is om The Basement weer (tijdelijk) in gebruik te kunnen nemen en wat dat gaat kosten. De belangrijkste voorwaarde was dat het gebouw weer moet voldoen aan de minimale (wettelijke) eisen.

The Basement wordt weer in gebruik genomen

Omdat het gebouw langere tijd heeft leeggestaan was het weer in gebruik nemen geen kwestie van een sleutel omdraaien, maar zijn er meerdere zaken die moeten worden aangepakt. Zo moet onder andere de vloer worden vervangen, de toiletgroep vernieuwd en de wanden opnieuw geverfd. Dit laatstgenoemde klusje pakken de jongeren zelf op.

Op basis van de geraamde kosten van de werkzaamheden heeft de gemeente besloten om gehoor te geven aan de verzoeken van de jongeren en de professionals om hiertoe over te gaan. Zodra de noodzakelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd, worden de deuren van The Basement heropend. De verwachting is dat dit wel een aantal maanden zal duren.

Foto: Erik Wallenburg - Zeewolde Aktueel

Advertentie