Zeewolde

Thema-avond in De Verbeelding als voorbereiding op buurtuitvoeringsplan

Als vervolg op de startbijeenkomst van 28 juni jl. om van het (aard)gas af te komen, organiseerde de gemeente Zeewolde woensdag 20 september een thema-avond in De Verbeelding. Samen met zo’n veertig bewoners van de Vissen-, Vlinder- en Windbuurt werd er dieper ingegaan op het zogenoemde buurtuitvoeringsplan (BUP).

De avond was vooral bedoeld voor eigenaren van een koopwoning. Zij bespraken onder (be)geleiding van medewerkers van MSG Sustainable Strategies, groepsgewijs onderwerpen die van belang zijn bij het opstellen van het BUP. Zo werd er gesproken over de woningschouw die in de maand oktober samen met het Energieloket wordt gehouden bij plusminus tien representatieve woningen.

duurzaame gemeente zeewolde

Bekeken werd welke informatie daarbij van belang is en wat de aandachtspunten bij zo’n schouw zijn. Andere gesprekspunten waren woensdagavond de haalbaarheid van technieken als alternatief voor aardgas in individuele woningen en welke voordelen collectieve inkoop zou kunnen hebben. Als voorbeelden van mogelijk geschikte alternatieven werden genoemd de buurtbatterij, groen gas (gas op basis van biogas heeft na verbetering en zuivering dezelfde eigenschappen als aardgas) en waterstof. Duidelijk werd wel dat er nog veel in ontwikkeling is en nog lang  niet alles zomaar toepasbaar is. Ten slotte werden ook participatie en communicatie besproken. Bewoners kregen de gelegenheid naar voren te brengen wat zij zelf willen organiseren, waarbij verteld werd of en welke ondersteuningsmogelijkheden er dan voorhanden zijn.

De bezoekers aan de thema-avond vertelden elkaar ondertussen welke stappen zij zelfs reeds gezet hebben bij het verduurzamen van hun woning. Zo werden als voorbeelden genoemd: zonnepanelen, led-verlichting, HR++ Isolatieglas (‘dat scheelt echt’), vloerverwarming, koken op inductie, spouwmuurisolatie (‘als het maar geen vleermuizen lokt’) en verwarming in het koude jaargetijde op 19 graden (‘wen je aan, niks mis mee’).

Op donderdag 8 november staat er opnieuw een thema-avond op het programma. Dan worden betaalbaarheid, organisatie, ondersteuning & financiering en ‘koppelkansen’ onder de loep genomen.

Advertentie