Zeewolde

Tijdelijke vervanging Het Baken

Tijdens de verbouwing van Het Baken moeten zwemmers en sporters de gelegenheid houden om hun sport te blijven beoefenen. Dit is één van de punten die de gemeenteraad van Zeewolde heeft aangegeven toen de raad in mei 2019 het besluit nam om het sportcomplex te verbouwen met een nieuw zwembad en een gerenoveerde sporthal.

Zwembad Het Baken, Zeewolde

In het voorjaar van 2020 is de aanbesteding voor de verbouwing afgerond en wordt bekend gemaakt welk bouwbedrijf de opdracht mag uitvoeren. Inmiddels is een inventarisatie gemaakt van de verschillende alternatieven voor zwemmers, verenigingen en scholen.

Sporthal

De voorkeur gaat er naar uit om in de sporthal te blijven. In het eerste kwartaal van 2020 wordt de definitieve bouwplanning bekend gemaakt. Mocht het door de bouwplanning niet mogelijk zijn om in de sporthal te blijven, wordt voor een tijdelijke hal aan het Kluunpad gekozen. Genoemde redenen zijn onder andere:
- de locatie ligt het dichtst bij de oorspronkelijke sporthal en levert daarmee vergelijkbare rij-afstanden voor de basisscholen op;
- er is voldoende parkeergelegenheid;
- de benodigde nutsvoorzieningen zijn aanwezig en eventueel extra aan te brengen voorzieningen kunnen ook blijven voor toekomstig gebruik bij bijvoorbeeld evenementen.

Zwembad
Samen met De Koploper in Lelystad en Overboord in Dronten wordt een plan uitgewerkt om zwemles in deze zwembaden te geven. De leerlingen krijgen dan zwemles van hun eigen Zeewolder zwemonderwijzers. Ook de zogenoemde doelgroepzwemmers houden hun eigen onderwijzers. Voor deze zwemmers wordt uitgeweken naar het Jaap van der Krol Bad in Nijkerk. Het rooster met de lestijden wordt in het nog uit te werken plan opgenomen. Met de zwemverenigingen wordt nog overlegd waar zij het beste terecht kunnen.

Voor deze inventarisatie is bij 10 zwembaden onderzocht wat voor Zeewolde mogelijk is. Dit zijn zwembaden met een reisafstand van minder dan een half uur vanuit Zeewolde.

Wethouder Ewout Suithoff: “Ik begrijp dat de vele gebruikers van Het Baken zitten te wachten op concrete informatie. Helaas kunnen de plannen voor de tijdelijke vervanging pas definitief worden uitgewerkt als bekend is hoe de bouwplanning eruit ziet. Daarvoor zijn we afhankelijk van het bouwbedrijf. In het eerste kwartaal van 2020 is bekend welk bouwbedrijf deze belangrijke opdracht krijgt en kunnen we met verschillende partijen om de tafel om de planning met roosters te maken.”

Meer informatie
De complete tussenrapportage Tijdelijke Vervanging Het Baken staat op de website www.sportzeewolde.nl. Op deze website worden steeds nieuwe berichten over de verbouwing geplaatst.


*Foto's: Jos Oostendorp

Advertentie