Zeewolde

Toekomstbestendige verbouwing raadzaal gemeente Zeewolde

Er zijn maatregelen nodig om de raadzaal van het gemeentehuis van Zeewolde toekomstbestendig te maken. De huidige raadzaal is met het oog op de groei van Zeewolde te klein en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom onderzocht de gemeente de mogelijkheden om de raadzaal te verbouwen of te verplaatsen. Ook het aanpassen van de hal en het Publiekscentrum zijn hierbij meegenomen.

Er zijn vier scenario’s uitgewerkt waarmee de raadzaal toekomstbestendig gemaakt kan worden. Deze scenario’s variëren van een verbouwing tot nieuwbouw en zijn in oktober 2023 voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft na bestudering van de scenario’s de voorkeur uitgesproken voor het scenario waarbij de raadzaal verplaatst wordt naar de oude brandweerkazerne.

Verbouwing raadzaal gemeentehuis Zeewolde

In de brandweerkazerne is voldoende ruimte aanwezig om het aantal raadszetels al naar gelang de groei van Zeewolde uit te breiden. Ook is er meer ruimte voor publiek. Daarnaast ontstaat er extra ruimte in het gemeentehuis. Het voorstel is dat de ingang naar de centrumkant verplaatst wordt, er een gang komt tussen het gemeentehuis en de nieuwe raadzaal en dat het Publiekscentrum verschuift naar het midden van het gemeentehuis.

Een bijkomend voordeel is ook dat de werkplekken van de medewerkers van de buitendienst, van de BOA’s en van het Publiekscentrum na de voorgestelde verbouwing weer voldoen aan de huidige ARBO-eisen. Een bijkomend positief punt is dat de oude brandweerkazerne eigendom is van de gemeente.

Het college heeft dus de voorkeur uitgesproken voor het scenario dat de raadzaal verplaatst wordt naar de oude brandweerkazerne. De uiteindelijke beslissing is aan de gemeenteraad.

Advertentie