Zeewolde

TPSolar krijgt omgevingsvergunning voor zonnepark in Zeewolde

De gemeente Zeewolde heeft TPSolar een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een zonnepark aan de Bloesemlaan. De zonneweide bestaat uit 18.000 zonnepanelen. Het park zal gerealiseerd worden op de grond van een fruitteeltbedrijf en de grond onder de zonnepanelen zal gebruikt worden voor de teelt van snijheesters.

Zonnepark (voorbeeld)

Appelen en peren
Op een perceel van 19 hectare verbouwt het fruitbedrijf 6 hectare appels en 12 hectare peren. De appelbomen zijn aan het einde van hun levensduur. Al een aantal jaren is het voor het bedrijf daardoor moeilijk om een rendement te behalen op de verkoop van appels. Een deel van de bomen is inmiddels gerooid en het andere deel zal worden gerooid bij de start van de bouw van het zonnepark. Met dit plan is de continuïteit van hun fruitteeltbedrijf gewaarborgd.

Bijenheuvels- en hotels
De ruimtelijke onderbouwing van TPSolar heeft volgens de gemeente Zeewolde duidelijk gemaakt dat het bouwen en 25 jaar lang exploiteren van een zonnepark op de voorgestelde projectlocatie past binnen nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid en binnen de ruimtelijke structuur.

Rekening houdend met de wensen van omwonenden, de gemeente, het waterschap en de bestaande landschapskenmerken is een inrichtingsplan gemaakt. Het zonnepark zet met name in op het verhogen van de biodiversiteit door de aanleg van kruidenrijk grasland en het creëren van bijenheuvels- en hotels. Het initiatief zet tevens in op dubbel grondgebruik door snijheesterteelt. Daarnaast worden er langs het fietspad een pluktuin en een informatiepunt aangelegd.

Inwoners participeren
TPSolar biedt verschillende manieren aan waarop inwoners van Zeewolde en bedrijven in de regio kunnen meeprofiteren van het zonnepark. Zo inventariseert het bedrijf lokale partijen en initiatieven die zouden kunnen bijdragen aan de bouw, het beheer en/of onderhoud van het zonnepark.

Direct omwonenden kunnen stroom afnemen van het zonnepark, waarbij TPSolar het eerste jaar voor zijn rekening neemt. Verder kunnen inwoners van Zeewolde financieel participeren en helpt TPSolar bij de oprichting van een gebiedsfonds ten behoeve van de versnelling van de lokale energietransitie.

Bron: Solar Magazine

Advertentie