Zeewolde

VCZ ziet bevestiging standpunt in uitkomst onderzoek winkeltijden zondagsopening

De Zeewolder centrumondernemers verenigd in de VCZ zien in de deze week vrijgekomen uitkomsten van het onderzoek naar de zondags-openingen een bevestiging van het standpunt wat zij al enige jaren innemen. In september vorig jaar heeft de VCZ opnieuw aangedrongen op verruiming van de bestaande mogelijkheden.
Puur omdat de huidige regeling een onwrikbaar onderdeel uitmaakte van het nog lopende coalitieakkoord, moest toch eerst weer bevestiging van de werkelijkheid worden gezocht d.m.v. dit gemeentelijke onderzoek.
Uit het rapport zijn geen verrassingen gekomen. Er kan zelfs gesteld worden dat de mate waarin, zeker inwoners, pleiten voor verruiming van de mogelijkheid tot winkelopenstelling op zondag nog nadrukkelijker naar voren komt dan gedacht.

"Een ruime meerderheid van de bevolking (64%) ziet graag dat alle supermarkten wekelijks op zondag open mogen en slechts 18% is voor continuering van de huidige regeling. Dat zijn hele heldere cijfers die we als ondernemers niet mogen en willen negeren", aldus Johan Safaric, voorzitter van de VCZ. Uit het rapport komt ook dat een kleine meerderheid van de ondernemers (56%) weliswaar zelf liever niet op zondag open zou willen, toch zijn zes van de tien centrumondernemers van mening zijn dat de gemeente de koopzondag volledig vrij zou moeten geven.

"Dat zegt toch veel over hoe ook de ondernemers de wensen van de inwoners serieus nemen. Er is nu eenmaal de afgelopen jaren een flinke omslag gaande in het koopgedrag van consumenten. De meerderheid van de ondernemers is daar goed van doordrongen en wenst er ook op in te spelen. Aan de andere kant moet er bij alle betrokken partijen ook begrip zijn voor de minderheid, met name de kleinere winkeliers waarvoor het vooralsnog, voornamelijk om economische redenen,heel moeilijk is om elke zondag open te zijn" zo vult Wim van den Noort als adviseur van de VCZ aan.

Al met al ziet de VCZ in de conclusies van het onderzoek alle aanleiding voor de gemeente om zo snel mogelijk nieuw beleid te ontwikkelen. Wat de VCZ betreft mag dit voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mocht dit niet gebeuren, dan zal de VCZ dit thema in ieder geval agenderen bij de speerpunten voor de formateur van een nieuw college in Zeewolde in maart 2018.

Advertentie