Zeewolde

Veel belangstelling voor financiële bijdrage Windpark Zeewolde

In de Meermin kwamen dinsdag zo'n dertig belangstellenden bijeen voor de informatiebijeenkomst van Fonds Windpark Zeewolde. Vanuit Windpark Zeewolde komt jaarlijks een zogenoemde gebiedsgebonden bijdrage van € 371.595,- beschikbaar. Dit is een in het provinciale Regioplan Wind opgenomen financiële verplichting. Dit bedrag komt beschikbaar als een financiële bijdrage voor kwaliteitsverbetering van Zeewolde met de thema’s: duurzaamheid, leerbaarheid en landschap.

Hendrik de Vries leidde de bijeenkomst. Hij stelde het projectteam voor dat aanvragen zal beoordelen en wilde daarna ook weten wat de achtergrond van de aanwezige belangstellenden was. Het merendeel van de aanwezigen behoorde tot organisaties en instellingen die actief zijn binnen de gemeente.

Veel belangstelling voor financiële bijdrage Windpark Zeewolde

Na de voorgeschiedenis te hebben geschetst, maakte hij duidelijk welke voorwaarden er aan het verkrijgen van een geldelijke ondersteuning voor een project vast zitten. Een project moet voldoen aan één van de genoemde thema’s, moet worden gerealiseerd binnen de gemeentegrenzen van Zeewolde en mag maximaal € 100.000,- kosten. Dit bedrag wordt overigens wel geïndexeerd. De gemeente zal dan 50% bijdragen en de andere helft moet door de initiatiefnemers worden gerealiseerd. Dat kan in louter geld, waar dan ook vandaan, maar ook door zelfwerkzaamheid worden verdiend. Voor dit laatste kan dan € 22,50 aan bijdrage per uur worden afgetikt. Daarnaast gaat een zeer sterke voorkeur uit naar het realiseren (en betalen) van het project in één jaar.

Na de introductie kon in groepen van gedachten worden gewisseld over de mogelijkheden en grenzen van de projecten. Plenair werden daarna de daarbij naar voren gekomen vraagpunten besproken. Deze vraagpunten gingen naast wat nadere invulling over de thema’s vooral ook over diverse bekostigingsvarianten van de eigen bijdrage aan een project en welke kosten wel of niet in het project waren inbegrepen.

Deze informatiebijeenkomst wordt op 23 mei gevolgd door een inspiratiebijeenkomst. Dan zal kunnen worden overzien hoe er projecten van de grond kunnen komen in Zeewolde.

Advertentie