Zeewolde

Verdeling wijkwethouders Zeewolde bekend

De verdeling van de wijkwethouders in Zeewolde is bekend. De vier wethouders van Zeewolde zijn ieder aanspreekpunt van een wijk. Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie hopen op deze manier de verbinding tussen de gemeente en inwoners te versterken.

Winnie Prins is de wijkwethouder van Horsterveld, Helmut Hermans van het Centrum en Noord, Ernst Bron van het Buitengebied en Zuid en Erik van de Beld van de Polderwijk. Wijkbewoners kunnen 'hun' wethouder aanspreken over zaken die spelen in hun wijk.

De wijkwethouders zijn onderdeel van de Pilot ‘Wijkgericht werken’ die door de twee partijen in het coalitie-akkoord genoemd wordt. Een woordvoerder van de gemeente Zeewolde laat weten dat de verdere pilot nog uitgewerkt moet worden en dat nog niet duidelijk is hoe die er precies uit gaat zien.

De verbinding tussen de gemeente en inwoners versterken was een belangrijk standpunt van Leefbaar en de ChristenUnie tijdens de verkiezingen. In het coalitie-akkoord staan daarvoor meerdere plannen. Naast de wijkwethouders wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid om gebruik te maken van een leefbaarheidsmonitor, burgerraden en uitdaagrecht. Met het uitdaagrecht kunnen inwoners taken van de gemeente overnemen als zij kunnen aantonen het beter te kunnen doen.

 

Advertentie