Zeewolde

Vereniging 5 mei Comité Zeewolde opgeheven

Het 5 mei Comité Zeewolde heeft “jammer genoeg” moeten besluiten de vereniging op te heffen, geeft voormalig voorzitter Peter de Vries aan. “De reden dat we stoppen is dat we geen jongeren hebben kunnen vinden die als bestuursleden de vereniging wilden gaan runnen en we een uiterst moeilijke relatie onderhielden met de gemeentebestuurders.”

Bij de oprichting van dit burgerinitiatief in 2016 was het plan om ‘vrijheid vieren op 5 mei’ in Zeewolde op de kaart te zetten en iedereen bewust te maken van het dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Belangrijkste richtpunt was 5 mei 2020, 75 jaar na de bevrijding in 1945. “We hadden een schitterend programma, waarin een vrolijke versie van D-Day in scene zou worden gezet.

Vereniging 5 mei Comité Zeewolde opgeheven

Met een boot zouden zelfs Canadese bevrijders en Amerikaanse soldaten van de Veluwe het strand opgevaren worden en zouden op het strand ook allerlei sportactiviteiten en muziekoptredens plaatsvinden. Maar dit alles kon door corona niet doorgaan.”

Dit was om meerdere redenen een streep door de rekening. “We wilden dit bewust groot opzetten, ook om jongeren wat actiever te kunnen krijgen in bestuurlijke zin, zodat wij op termijn het stokje zouden kunnen overdragen. De gemiddelde leeftijd van de bestuursleden ligt inmiddels toch boven de zestig jaar.” Omdat dit uitbleef - “er waren wel jongeren met grote ideeën, maar die zijn om verschillende redenen afgehaakt” - kwam het besluit te stoppen niet helemaal onverwachts. “We zagen dit wel aankomen.” En het plotselinge overlijden van “boegbeeld” Frits Tampung in 2021 heeft er ook ingehakt, moet De Vries bekennen.

Relatie

De “uiterst moeilijke relatie met de gemeentebestuurders” legt De Vries uit door onder meer te wijzen op de “ongelooflijk lage subsidie” en “nog een heleboel dingen die zijn voorgevallen”. Een woordvoerder van de gemeente Zeewolde reageert: “Hij heeft gewoon subsidie gekregen en de hoogte van zulke subsidies is natuurlijk altijd afhankelijk van de grootte van het evenement en het beschikbare budget.” Verder wordt vanuit de kant van de gemeente aangegeven dat er ooit “een stevige evaluatie” heeft plaatsgevonden na een feest op het Kerkplein in 2017.

Op de vraag wat er nu in Zeewolde gaat gebeuren op 5 mei 2022 moet de gemeentewoordvoerder het antwoord nog schuldig blijven. “Dat hangt natuurlijk ook af van de dan geldende coronamaatregelen.”

Advertentie