Zeewolde

Vernieuwde website voor AKZ

Helaas moeten steeds meer mensen van een minimum leven. Door de Covid-epidemie wordt deze groep steeds groter, zo ook in Zeewolde. Ook hier kunnen mensen financiële problemen hebben. Soms is dit voor een korte tijd maar als het langer duurt, leidt het vaak ook tot een uitzichtloze situatie. Dan ligt sociaal isolement op de loer. Met de vernieuwde website www.armekantzeewolde.nl   hoopt de stichting makkelijker bereikbaar te zijn voor allen die van hun diensten gebruik willen maken; ook voor de mensen die de stichting een warm hart toedragen.

De stichting Arme Kant Zeewolde draait op een klein groepje vrijwilligers dat zich inspant om met een luisterend oor en vooral een praktische instelling, al deze mensen te helpen. Zij verstrekken informatie en advies aan hen die gebruik moeten maken van het sociale zekerheidsstelsel. De stichting werkt daarbij samen met allerlei instellingen die zich het lot van deze mensen aantrekken.

Vernieuwde website voor AKZ

Maar dat niet alleen. Als het echt nodig is, als andere hulp ontbreekt, verlenen ze acute noodhulp. Dat kan zijn in de vorm van een klein bedrag voor de eerste levensbehoeften of een lening voor de huur, maar ook door bijvoorbeeld een koelkast, wasmachine of fiets beschikbaar te stellen.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie