Zeewolde

Verscherpte controle honden

De komende maanden wordt er door onze toezichthouders weer oplettender gecontroleerd, dus is het goed om de geldende regels onder de aandacht te brengen, zo staat  deze week op de gemeentepagina.

Verscherpte controle honden

Spelregels

Honden horen erbij in Zeewolde, maar overlast door honden moet zoveel mogelijk vermeden worden. Daarom gelden de volgende spelregels:

- Er zijn gebieden aangewezen waar honden niet welkom zijn. De functie van deze gebieden kan niet of slecht gecombineerd worden met honden (rood op de hondenkaart).
- Hondenpoep moet in principe altijd worden opgeruimd. Dit is alleen niet nodig op de daarvoor bedoelde uitlaat- en losloopplaatsen (groen op de hondenkaart).
- Loslopende honden moeten altijd onder appèl staan.
- Honden mogen geen gaten graven in het openbaar gebied.

Boetes

Een overtreding van de regels wordt beboet met een bekeuring. De boetebedragen zijn:

- voor loslopen waar dat niet mag: € 95,-
- hondenuitwerpselen niet opruimen: € 140,-
- aanwezig waar verbod geldt: € 140,-

Bij alle bekeuringen geldt een opslag van € 9,- voor administratiekosten.

Hondenkaart
De hondenkaart en een uitgebreide uitleg van de spelregels, kunt u vinden op www.zeewolde.nl/hondenkaart.

Gele hond

Heeft een hond een geel doek of lintje om de nek, aan de riem of het tuigje, houd er dan rekening mee dat dit een hond is die afstand nodig heeft van andere honden. Het ‘Gele Hond’ teken geeft aan dat de hond niet relaxed is als andere honden dichtbij komen.

Advertentie