Zeewolde

Verscherpte controle uitlaatregels honden

Honden horen er bij in Zeewolde, maar overlast door honden moet zoveel mogelijk vermeden worden. In de maand december wordt er extra gecontroleerd op de uitlaatregels voor honden. Dit wordt vermeld op de gemeentepagina.

In grote delen van de openbare ruimte mag de hond komen. Op enkele gebieden die zo intensief worden gebruikt zijn honden niet toegestaan. Dit zijn o.a. alle speelplaatsjes en trapveldjes, het sportcomplex en het strand. Honden zijn hier niet welkom omdat deze gebieden intensief gebruikt worden. Op deze plaatsen is hondenpoep zeer ongewenst. Op de hondenkaart zijn de gebieden waar honden niet mogen komen rood.

Hondenpoep
Hondenpoep vormt een grote bron van ergernis bij veel mensen. De hondenpoep moet daarom op veel plaatsen direct worden opgeruimd. Op de kaart zijn dit de roze gebieden.

Op diverse plaatsen op loopafstand van elke woning liggen parken, perken en bermen waar de poep niet opgeruimd hoeft te worden. Deze groenzones liggen buiten de woonwijken en -buurten op plaatsen die niet zo intensief gebruikt worden door niet hondenbezitters. Deze gebieden zijn groen aangegeven op de hondenkaart.

Waar mag de hond loslopen?
In grote delen van de openbare ruimte moeten honden zijn aangelijnd. Hiervoor is gekozen vanwege veilheid en hygiëne. Honden kunnen andere gebruikers van de openbare ruimte, met name wandelaars, fietsers en andere aangelijnde honden, "lastig vallen". In Zeewolde zijn een paar grote groenstroken aangewezen waar honden mogen loslopen. Dit zijn de gebieden die lichtgroen zijn ingekleurd met een arcering. Deze gebieden ligt meestal aan de rand van Zeewolde of aan de randen van de woonwijken.

Graafschade
Ook moet graafschade worden voorkomen in met name de dijkgebieden en in ander openbaar gebied.
Alleen op het hondenstrand is graven toegestaan.

Boetes
Wanneer er een overtreding wordt begaan op een of meerdere regels worden deze beboet met een bekeuring.
Deze beginnen bij € 95,00 voor het loslopen van de hond waar dat niet mag, tot  € 140,00 voor het niet opruimen van uitwerpselen van de hond of de aanwezigheid van een hond waar een verbod geldt.

Wilt u de hondenkaart zien en meer uitleg hebben over de regels kunt u deze vinden op de website van gemeente Zeewolde. 

Verscherpte controle uitlaatregels honden
Advertentie